Toteutunut hankinta: Selvitystyö koskien Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tietotuotteiden ja -palveluiden hyödynnettävyyttä kunnissa.

Ajankohtaista 11.5.2018: Hankintapäätös on allekirjoitettu. Valittu toimittaja on Sitowise Oy.

 

KMTK-Tieto-projekti julkisti 28.3.2018 tarjouspyynnön:

Selvitystyö koskien Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tietotuotteiden ja -palveluiden hyödynnettävyyttä kunnissa.

Katso tarjouspyynnön sisältö tästä

Lue vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin tästä (pdf).