Tietopyyntö: Maastotietojen tuotantojärjestelmän uudistaminen

Maanmittauslaitoksessa käynnissä olevassa Uusi tuotantojärjestelmä (UMTK) suunnitteluprojektissa etsitään ratkaisuja Maanmittauslaitoksen maastotietojen tuotantojärjestelmän uudistamiseksi. Järjestelmäuudistuksen avulla on tavoitteena esimerkiksi parantaa tiedonkeruuprosessia, mahdollistaa tiedonkeruun hajauttaminen, tehostaa laadunhallintaa sekä siirtyä kartantuotantoon suunnatusta järjestelmästä kohti useiden ekosysteemien hyödyntämää paikkatietokantaa.

Saatavilla olevien järjestelmäratkaisujen selvittämiseksi Maanmittauslaitoksen UMTK-projekti on valmistellut tietopyynnön, joka on julkaistu Hanki-palvelussa. Kyseessä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus. Päätös mahdollisen järjestelmähankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. 

Tietopyyntöä koskeva keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 19.11.2018 klo 13.00-16.00 Helsingissä Pasilan virastotalossa. Keskustelutilaisuuteen voi ilmoittautua Hanki-palvelusta löytyvän linkin kautta.

Nykyinen tilanne ja haasteet

Nykyisen JAKOmtj-järjestelmän avulla tuotetaan ja ylläpidetään Maastotietokantaa, joka on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastotietokannan tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Tiedon tuotannossa ja ylläpidossa käytetään hyväksi ilmakuvia, laserkeilausaineistoja ja muiden tiedontuottajien tuottamia aineistoja. Maastotietokanta toimii lähtöaineistoina lukuisille MML:n tuottamille digitaalisille aineistotuotteille ja karttajulkaisuille.

KMTK-ohjelmassa toteutettava KMTK-järjestelmä kokoaa paikkatietoaineistoja usealta tiedontuottajalta keskitettyyn KMTK-tietovarantoon. KMTK-ohjelman keskeisenä tavoitteena on aineistojen päällekkäisen ylläpidon poistaminen ja laadultaan parhaan viranomaisen tuottaman maastotiedon tarjoaminen asiakkaille keskitetysti. Aineistojen ylläpito tapahtuu KMTK-järjestelmän ulkopuolisissa järjestelmissä, joista yhtenä järjestelmänä on Maanmittauslaitoksen maastotietojen tuotantojärjestelmä.

Maanmittauslaitos on KMTK-tietovarannon keskeinen tiedontuottaja ja näin ollen Maanmittauslaitoksen maastotietojen tuotantojärjestelmän tulisi pystyä vastaamaan KMTK-järjestelmän toiminnallisiin ja tietosisällöllisiin vaatimuksiin. Nykyistä maastotietojen tuotantojärjestelmää (JAKOmtj) sopeuttamalla ei pystytä toteuttamaan tiedon sujuvaa integrointia useista tietolähteistä eikä kerätyn tiedon laadunvalvonnalle ole riittäviä edellytyksiä. KMTK:n tietosisällön ylläpitäminen ei 3D-kohteiden osalta myöskään ole mahdollista JAKOmtj-järjestelmällä.

Lisätietoja: Kai Koistinen (a)maanmittauslaitos.fi