Tietopyyntö ja markkinavuoropuhelu: KMTK-palveluiden yhteensopivuus kuntien paikkatietojen ylläpitojärjestelmissä

Ajankohtaista:

Tietopyyntö

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -osahanke on julkaissut tietopyynnön, jonka tarkoituksena on selvittää taustatietoja osahankkeen tarkoituksiin. Tietopyyntö ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus. Päätös mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

Selvityksen kohteena on Maanmittauslaitoksessa toteutettavien Kansallisen maastotietokannan (KMTK) palveluiden yhteensopivuuden toteutus kuntien ja kaupunkien paikkatietojen ylläpitojärjestelmiin. Tavoitteena on mahdollistaa paikkatietojen hajautettu ylläpito KMTK:n tavoitteiden mukaisesti kuntien ja Maanmittauslaitoksen välillä.

Vähimmäisvaatimukset

KMTK-palveluiden ja kuntien paikkatietoaineistojen ylläpitojärjestelmien integraatioiden yhteensopivuuden toteuttamisen vähimmäisvaatimukset ovat:

  • Tietomallimuunnokset ylläpitojärjestelmien nykyisistä tietomalleista KMTK-tietomallia tukevaan tietomalliin rakennusten, rakennelmien ja osoitteiden geometrioiden ja ominaisuustietojen osalta
  • Ylläpitojärjestelmien integroiminen KMTK-palveluiden aineistojen tallennuspalveluun sekä laa-dunvarmistuspalveluun
  • Automaattisen tiedonsiirron toteuttaminen siten, että rakennusten, osoitteiden ja rakennelmien tiedot siirtyvät kaksisuuntaisesti KMTK-palveluiden ja ylläpitojärjestelmien välillä.
  • KMTK pysyväID hallinnan toteuttaminen ylläpitojärjestelmiin
  • Tiedonsiirto KMTK-palveluiden ja ylläpitojärjestelmien välillä perustuu standardeihin rajapintoihin tai myöhemmin yhdessä sovittavaan siirtotapaan.

Jos rakennustietojen ylläpitojärjestelmässä on muita aineistojen hajautetun ylläpidon helpottavia ratkaisuja, pyydetään ne kuvaamaan erikseen.

Tietopyyntöön vastaamisen ohjeet

Pyydämme kaikkia hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia tutustumaan tietopyyntöön ja vastaamaan esitettyihin avoimiin kysymyksiin Tavoitteena on toteuttaa mahdollinen hankinta ja sen kilpailutus tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tähän tietopyyntöön vastataan 28.5.2018 klo 10 mennessä Hanki-palvelussa.

Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella, eivätkä tietopyyn-nössä esitetyt kuvaukset sido tilaajaa.

Markkinavuoropuhelu

Tätä tietopyyntöä koskeva keskustelutilaisuus pidetään keskiviikkona 23.5.2018 kello 13-16 Helsingissä, Pasilan virastotalossa (osoitteessa Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki).

Keskustelutilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan tämän linkin kautta viimeistään perjantaina 18.5.2018.

Keskustelutilaisuudessa esitellään tarkemmin ylläkuvattuja KMTK-palveluiden ja kuntien paikkatietoaineistojen ylläpitojärjestelmien integraatioiden yhteensopivuuden vähimmäisvaatimuksia sekä keskustellaan mahdollisen hankinnan erilaisista toteutustavoista.

Lisätietoja: 

  • Yhteyshenkilö Jussi Immonen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
  • Hankintayksikkö: Maanmittauslaitos, hankintayksikön edustaja Kimmo Perttilä