Yrityksille

Tältä sivulta löydät uusimmat tiedot hankkeessa tapahtuvista hankinnoista ja kilpailutuksista.

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma edellyttää laajaa yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Ohjelma vaatii toteutuakseen eri tietojärjestelmillä tuotettujen paikkatietoaineistojen sovittamista samaan tietomalliin.

Tietolähteitä, tiedontuottajia erilaisine prosesseineen, tietoaineistoja, tietomalleja ja käytössä olevia tietojärjestelmiä on paljon ja ne ovat keskenään erilaisia (usein räätälöityjä), joten kyseessä on monitahoinen ohjelma. Ohjelman lukuisissa projekteissa ja työpaketeissa tarvitaan monenlaista osaamista ja eri yritysten ammattitaidon hyödyntämistä.

Tarjouspyynnöt

Crusellinsillan pistepilven tuottaminen

Maanmittauslaitos pyytää tarjousta Helsingin Länsisataman Crusellinsillan pistepilven tuottamisesta.

Kartoitettava kohde on Helsingin Länsisataman kaupunginosassa sijaitseva Crusellinsilta. Silta on vinoköysisilta, jossa on monimutkaisia rakenteita. Tarjous koskee sillan päällisiä geometrioita sekä veteen ulottuvia pylonin osien kartoitusta sekä sillan pohjan geometrian kartoitusta. Sillan pohjan kartoituksen päätarkoitus on tarkan alituskorkeuden laskemisen mahdollistaminen. Tuotettavan pistepilven on oltava tarpeeksi tiheä, jotta sillan päägeometriat ovat mallinnettavissa. Pistepilvestä tulee olla luokiteltu sillan osat liitteen 4 mukaisesti.

Katso tarjouspyyntö

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 13.11.2017 klo 16.00 mennessä.

Vektorointi miehittämättömällä ilma-aluksella (RPAS) kerätylle ilmakuvausaineistolle

Maanmittauslaitos pyytää tarjousta vektoroinnista miehittämättömällä ilma-aluksella (RPAS) kerätylle ilmakuvausaineistolle, siitä lasketulle fotogrammetriselle pistepilvelle ja mobiililaserkeilauksella tuotetulle pistepilvelle. Aineistot on kerätty Laukaan kunnassa keväällä 2017. Vektoroitava alue kattaa noin 0,83 neliökilometriä.

Katso tarjouspyyntö

Huom: tarjousten DL on jo 23.10.2017!

Mukaan KMTK-työhön

Ohjelmalla on käynnissä useita pilotointiprojekteja.  Mikäli yrityksellä on tarjota osaamistaan ohjelman projektien aihepiireistä, KMTK-ohjelma on kiinnostunut yhteistyöstä.

 • Yhteistyö tapahtuu kuitenkin ohjelman resurssien ehdoilla.
 • Ohjelmassa noudatetaan valtion hankintasääntöjä.

Ohjelmassa on mahdollista olla mukana seuraaja-, kommentoija- ja aktiivijäsenenä.

Seuraajajäseneksi pääsee tilaamalla Paikkatietoalusta-hankkeen uutiskirjeen.

Ilmoittaudu aktiivi- tai kommentoijajäseneksi Paikkatietoalustan hankefoorumin kautta.

Yritysten osaamisen käyttökohteita

 • 3D-rakennusaineiston hyödyntämisesimerkit (toteutettiin haastekilpailuna 2016)
 • Testattavat KMTK-moduulit
 • Yleistys- ja laatumoduulit
  • Tekninen arkkitehtuuri (aineisto tulossa sivustolle)
  • Uusien tiedonkeruuteknologioiden hyödyntäminen
 • Kuntien ja muiden viranomaisten rajapinnat KMTK:hon
 • KMTK:n teknisen ympäristön toteuttaminen
 • Konsultointi ohjelman projekteissa ja työpaketeissa

Tähän mennessä mukana olleita/olevia yrityksiä ja organisaatioita

Gispo Oy, KMTK-Rakennukset-projekti. Valmistunut (8/2016) konsulttityö Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot 3D-ympäristössä
IT-Pie Oy, KMTK-arkkitehtuuri, konsultointia
Affecto Oy (Karttakeskus), Pysyvä ID -projektin pilotointiympäristön rakentaminen
Sito Oy, KMTK-Rakennukset-projekti, Espoon koealueen 3D-mallinnuksen toteutus
Datacubist Oy, KMTK-Rakennukset-projekti. Toteuttanut demon ratkaisusta, jolla rakennusten suunnitelmatietomallit (IFC) voidaan muuntaa automaattisesti kaupunkimallimuotoon (CityGML).

Muuta yhteistyötä

Flicin edustajia on mukana ohjelman ohjausryhmässä, projekteissa ja työpaketeissa (Flic = Finnish Location Information Cluster).

Jaénin yliopisto (Espanja), ISO 2859 -standardin käyttö KMTK-laadun tarkastuksessa.