Yrityksille

Tältä sivulta löydät uusimmat tiedot hankkeessa tapahtuvista hankinnoista ja kilpailutuksista.

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma edellyttää laajaa yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Ohjelma vaatii toteutuakseen eri tietojärjestelmillä tuotettujen paikkatietoaineistojen sovittamista samaan tietomalliin.

Tietolähteitä, tiedontuottajia erilaisine prosesseineen, tietoaineistoja, tietomalleja ja käytössä olevia tietojärjestelmiä on paljon ja ne ovat keskenään erilaisia (usein räätälöityjä), joten kyseessä on monitahoinen ohjelma. Ohjelman lukuisissa projekteissa ja työpaketeissa tarvitaan monenlaista osaamista ja eri yritysten ammattitaidon hyödyntämistä.

Avoimet tarjouspyynnöt

KMTK-ohjelman alla ei ole tällä hetkellä avoimia tarjouspyyntöjä.

Mukaan KMTK-työhön

Ohjelmalla on käynnissä useita pilotointiprojekteja.  Mikäli yrityksellä on tarjota osaamistaan ohjelman projektien aihepiireistä, KMTK-ohjelma on kiinnostunut yhteistyöstä.

 • Yhteistyö tapahtuu kuitenkin ohjelman resurssien ehdoilla.
 • Ohjelmassa noudatetaan valtion hankintasääntöjä.

Pysy ajan tasalla tilaamalla Paikkatietoalusta-hankkeen uutiskirje ja seuraamalla Paikkatietoalusta-hankkeen ajankohtaisia asioita.

Yritysten osaamisen käyttökohteita

 • 3D-rakennusaineiston hyödyntämisesimerkit (toteutettiin haastekilpailuna 2016)
 • Testattavat KMTK-moduulit
 • Yleistys- ja laatumoduulit
  • Tekninen arkkitehtuuri (aineisto tulossa sivustolle)
  • Uusien tiedonkeruuteknologioiden hyödyntäminen
 • Kuntien ja muiden viranomaisten rajapinnat KMTK:hon
 • KMTK:n teknisen ympäristön toteuttaminen
 • Konsultointi ohjelman projekteissa ja työpaketeissa

Tähän mennessä mukana olleita/olevia yrityksiä ja organisaatioita

Gispo Oy, KMTK-Rakennukset-projekti. Valmistunut (8/2016) konsulttityö Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot 3D-ympäristössä
IT-Pie Oy, KMTK-arkkitehtuuri, konsultointia
Affecto Oy (Karttakeskus), Pysyvä ID -projektin pilotointiympäristön rakentaminen
Sito Oy, KMTK-Rakennukset-projekti, Espoon koealueen 3D-mallinnuksen toteutus
Datacubist Oy, KMTK-Rakennukset-projekti. Toteuttanut demon ratkaisusta, jolla rakennusten suunnitelmatietomallit (IFC) voidaan muuntaa automaattisesti kaupunkimallimuotoon (CityGML).

Muuta yhteistyötä

Flicin edustajia on mukana ohjelman ohjausryhmässä, projekteissa ja työpaketeissa (Flic = Finnish Location Information Cluster).

Jaénin yliopisto (Espanja), ISO 2859 -standardin käyttö KMTK-laadun tarkastuksessa.