Tietoa KMTK:sta

Tervetuloa seuraamaan Kansallinen maastotietokanta -ohjelmaa!

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on Paikkatietoalustan osahanke. KMTK-ohjelma on laaja yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa. KMTK etenee projektien ja työpakettien avulla.

KMTK-ohjelmaan on helppo osallistua: katso osallistumisohjeet sivun lopusta!

Nykyaikainen paikkatietovaranto

KMTK-ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli kansallisen maastotietokannan. KMTK-ohjelmassa siirrytään yhdessä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa paperisesta 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan. KMTK:ssa luodaan yhdessä pelisäännöt ja keinot paikkatietojen digitalisaation läpiviemiseksi.

Kansallinen maastotietokanta kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeitto- ja korkeussuhdetiedot.

Vuoden 2018 alusta lähtien kansallinen maastotietokanta on valmiudessa vastaanottaa ensimmäistä tietojoukkoa eli rakennuksia ja rakennelmia.

Koko maan kattavat avoimet aineistot

Tietokanta tulee perustumaan hajautettuun tietojen keräämiseen ja ylläpitoon. Eri osapuolet keräävät ja ylläpitävät paikkatietoaineistoja sellaisessa muodossa, että ne ovat kansalliseen maastotietokantaan yhteensopivia ja siten myös keskenään yhteensopivia. Osapuolia ovat Maanmittauslaitos, kunnat sekä muut tiedontuottajat.

Yhteen kerätyille aineistoille tehdään laaduntarkastus ja niistä tehdään keskenään yhteensopivia. Kansalliseen maastotietokantaan liitetyistä palveluista loppukäyttäjät saavat avoimet aineistot helposti käyttöönsä koko maan kattavasti yhteensopivina ja laatutarkastettuina.

Aktiivista osallistumista tarvitaan

Kaikilta tiedontuottajilta toivotaan aktiivista osallistumista ja kommentointia KMTK-ohjelman edetessä, jotta yhteinen kansallinen maastotietokanta muodostuisi heti alkujaan mahdollisimman toimivaksi ja kaikkia hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

KMTK-ohjelman projekteissa määritellään yhdessä osapuolien kanssa kansallisen maastotietokannan tietosisältöön ja teknisiin yksityiskohtiin liittyviä asioita, kuten mitkä ovat nykyisin olennaisia kohteita, joiden tulee näkyä maastotietokannassa, ja miten näitä tietoja on kustannustehokkainta kerätä ja ylläpitää.

KMTK:n hyödyt

Kansallinen maastotietokanta tarjoaa laadukkaat ja ajantasaiset peruspaikkatiedot avoimina koko yhteiskunnan käyttöön.

Digitaaliset maastotiedot mahdollistavat paikkatietoihin perustuvat analyysit. Pysyvän ID:n avulla maastokohteiden historia- ja elinkaaritieto hallitaan. Päätöksenteko paranee, kun paikka- ja elinkaaritietoja pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin.

Yhteistyö säästää resursseja

Päällekkäisestä työstä tiedonkeruussa ja tietopalvelukanavien ylläpidossa voidaan luopua, kun maastotietojen keruun ja käsittelyn toimintatavat ja -mallit on valtakunnallisesti määritelty ja käytössä.

Kansallinen maastotietokanta ylläpitää kansallista ilmakuvausohjelmaa sekä koko maan kattavaa laserkeilaushanketta. Yhteishankintojen volyymietu tuo suoria säästöjä aineistohankinnoissa, laatukontrollissa ja tietojärjestelmäpuolella.

Henkilöresursseissa säästetään, kun erilaisista manuaalisista aineistosiirroista ja tietomallimuunnoksista järjestelmien välillä voidaan luopua. Toimijat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Loppukäyttäjät saavat tietokantaan liitetyistä palveluista avoimet aineistot helposti käyttöönsä koko maan kattavasti, yhteensopivina ja laatutarkastettuina.

Erityisesti kunnille

KMTK-ohjelmassa tutkitaan erilaisia tapoja, joilla kuntien kantakartta-aineistoja voidaan jatkossa kerätä ja ylläpitää mahdollisimman kustannustehokkaasti. KMTK-ohjelman tuottamat tulokset ovat vapaasti käytettävissä.

Lue lisää laatukäsikirjasta ja tutustu selvityksiin!

3D-tietojen määrä kasvaa, kun suunnitellut rakennukset ja rakennelmat viedään osaksi kansallista maastotietokantaa. 3D-tiedonhallinta mahdollistaa esimerkiksi kaupunkimallien muodostamisen.

Kansallisen maastotietokannan aineisto toteuttaa lisäksi INSPIRE-direktiivin vaatimukset, joten yksittäisen tiedontuottajan ei tarvitse erikseen huolehtia omien aineistojensa INSPIRE-mukaisuudesta.

Osallistu ja seuraa

KMTK-ohjelmaan voi liittyä mukaan joko aktiivi-, kommentointi- tai seuraajajäsenenä.

Aktiivijäsen osallistuu aktiivisesti omalla työpanoksellaan KMTK-ohjelman toimintaan. Hän on mukana oman organisaationsa edustajana esimerkiksi KMTK:n projektien työssä.

Kommentoijajäsen seuraa aktiivisesti jotain projektia ja osallistuu projektin tulosten kommentointiin.

Seuraajajäsenelle lähetetään Paikkatietoalusta-hankkeen yhteinen uutiskirje, kutsuja KMTK-seminaareihin, -työpajoihin ja muihin tapahtumiin sekä tietoja tapahtumista, joissa KMTK-ohjelmaa esitellään. Seuraajajäseneksi pääsee liittymällä sähköpostilistalle.

Jos olet kiinnostunut kommentoija- ja aktiivijäsenyydestä, lähetä sähköpostia osoitteeseen kmtk [ät] maanmittauslaitos.fi.

KMTK-ohjelmasta voi lähettää kysymyksiä, risuja ja ruusuja sähköpostitse osoitteeseen kmtk [ät] maanmittauslaitos.fi.