Kansallisen maastotietokannan rakennukset (KMTK-Kamara)

Rakennukset ovat kansallisen maastotietokannan yksi keskeisimmistä kohteista. Rakennustietojen käsittelyssä ja rakennusten kuvaamisessa ollaan laajasti siirtymässä kolmiulotteiseen (3D) maailmaan. Kaupunkimallit, joiden käyttö on siirtymässä visualisoinnista suunnittelun työkaluksi, perustuvat kolmiulotteiseen tietoon. Tämä kehitys otettiin huomioon uutta KMTK-tietomallia kehitettäessä.

Projekti alkoi helmikuussa 2015 ja se päättyy vuoden 2016 lopussa.

Mitä syntyi?

Tietomallityön ensimmäinen vaihe oli aloitettu pilottiprojektissa, jossa toteuttettiin kuntien kantakartan ja maastotietokannan rakennuksille yhteinen tietomalli. Tavoitteena oli määrittää yhdessä Tampereen kaupungin kanssa Maanmittauslaitoksen ja kuntien välille yhteinen tiedonkeruu- ja ylläpitomalli. Pilottiprojektissa rakennettiin ja testattiin koko tuotantoprosessi:

  • tietomalli
  • tietokanta
  • prosessienhallinta
  • palvelut ja tuotteet.

Tiedon formaatiksi oli valittu CityGML, jotta 3D-tietoaineiston käsittely olisi mahdollista. CityGML on kansainvälisesti laajasti käytössä olevan OGC:n (Open Geospatial Consortium) mallinnus- ja siirtostandardi.

Projekti tuotti toteutusprojektille pilotoitavan järjestelmän prosessikuvauksen ja lähtökohdat. Pilottiprojekti toimi myöhemmin asetettavan toteutusprojektin esiselvityksenä.