Päättyneet projektit

Osa KMTK-ohjelman projekteista on jo päättynyt. Lue päättyneiden projektien esittelyt:

Maastotietojen laatujärjestelmä (KMTK-Laatu)

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma uudistaa Maastotietokannan. Se hajauttaa aineistojen ylläpidon monille organisaatioille, vaikuttaa aineistojen ylläpitoprosesseihin, sisältöön, tietomalliin, tietokantaratkaisuihin ja tuotteisiin.

KMTK-PysyväID

Projektissa testattiin KMTK:ssa käyttöön otettavien pysyvien tunnusten toimintaa käytännössä. Tätä varten rakennettiin KMTK-pilottiympäristö, joka sisälsi tietokannan ja sen hallintaan tarvittavat sovelluskomponentit, ylläpitorajapintapalvelut, muutostietopalvelun sekä RDF-tietokannan ja tätä hyödyntävän linkitetyn tiedon palvelun.

Kansallisen maastotietokannan rakennukset (KMTK-Kamara)

Rakennukset ovat kansallisen maastotietokannan yksi keskeisimmistä kohteista. Rakennustietojen käsittelyssä ja rakennusten kuvaamisessa ollaan laajasti siirtymässä kolmiulotteiseen (3D) maailmaan.

Kansallisen maastotietokannan pysyvä ID (KMTK-MaastoID)

Maastotietokohteiden pysyvä tunnus on keskeinen tekijä Kansallisen maastotietokannan historiatietojen hallinnan ja yhteiskäytön kannalta. Kansallisen maastotietokannan pysyvä ID -projektin (KMTK-MaastoID) tehtävänä oli määritellä pysyvän ID:n ratkaisu Kansalliselle maastotietokannalle.