Tietopalvelut ja tuotteet (KMTK-Tieto)

Kansallisesta maastotietokannasta syntyy taloudellista hyötyä ennen kaikkea maastotietojen käytön kautta. Tieto-projekti pureutuu maastotiedon käyttäjien tarpeisiin ja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten maastotieto pitäisi tarjota käyttäjille, jotta se tulisi mahdollisimman laajaan käyttöön.

Lisätietoja tavoitteista

Maastotiedon käyttömahdollisuudet monipuolistuvat, kun 3D-rakennustieto, uudistetun kohdemallin mukainen maastotieto ja elinkaaritiedot tulevat saataville ja pysyvät tunnukset otetaan käyttöön. Samalla kehittyvä tekniikka ja yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sekä tiedontarpeisiin että mahdollisuuksiin vastata niihin.

KMTK-ohjelmassa otetaan huomioon sekä tiedontuottajien että tietoa käyttävien tahojen näkökulmat. KMTK-Tieto-projektissa keskitytään käyttäjien näkökulmaan. Projekti määrittelee tietopalvelut ja -tuotteet, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tuottaa kansallisesta maastotietokannasta. Projektin määrittelytyössä sovitetaan yhteen maastotiedon käyttäjien tarpeet, KMTK:n synnyttämä tietovaranto sekä Maanmittauslaitoksen ja KMTK-yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet tuotteiden ja tietopalveluiden toteuttamiseen.

Tarpeita selvitetään käyttäjiä kuunnellen. Vuoropuhelua tuetaan käyttötapauskuvausten ja koetöiden avulla. Rinnalla arvioidaan nykyisin tarjolla olevat maastotietotuotteet ja -tietopalvelut ja kootaan näkemyksiä tulevista teknisistä ja toiminnallisista trendeistä.

Projektin webinaarit

20.3.2017

 

21.11.2017

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2017, ja se jatkuu helmikuun 2019 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Paula Ahonen-Rainio, paula.ahonen-rainio@maanmittauslaitos.fi, 050 592 8487

Päätavoitteet

Selvitetään käyttäjätarpeet.

Hahmotetaan keskeiset käyttäjäryhmät.
Toteutetaan haastattelut ja koetyöt.
Käyttäjien tarpeet on tunnistettu.

Määritellään tietopalvelut ja -tuotteet.

Käyttäjien tarpeet priorisoidaan.
Määritellään tietopalvelut ja -tuotteet.
Määrittelyt ovat valmiita.