Tietopalvelut ja tuotteet (KMTK-Tieto)

Kansallisesta maastotietokannasta syntyy taloudellista hyötyä ennen kaikkea maastotietojen käytön kautta. Tieto-projekti pureutuu maastotiedon käyttäjien tarpeisiin ja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten maastotieto pitäisi tarjota käyttäjille, jotta se tulisi mahdollisimman laajaan käyttöön.

Päätavoitteet

Selvitetään käyttäjätarpeet.

Hahmotetaan keskeiset käyttäjäryhmät.
Toteutetaan haastattelut ja koetyöt.
Käyttäjien tarpeet on tunnistettu.

Määritellään tietopalvelut ja -tuotteet.

Käyttäjien tarpeet priorisoidaan.
Määritellään tietopalvelut ja -tuotteet.
Määrittelyt ovat valmiita.

Lisätietoja tavoitteista

Maastotiedon käyttömahdollisuudet monipuolistuvat, kun 3D-rakennustieto, uudistetun kohdemallin mukainen maastotieto ja elinkaaritiedot tulevat saataville ja pysyvät tunnukset otetaan käyttöön. Samalla kehittyvä tekniikka ja yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sekä tiedontarpeisiin että mahdollisuuksiin vastata niihin.

KMTK-ohjelmassa otetaan huomioon sekä tiedontuottajien että tietoa käyttävien tahojen näkökulmat. KMTK-Tieto-projektissa keskitytään käyttäjien näkökulmaan. Projekti määrittelee tietopalvelut ja -tuotteet, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tuottaa kansallisesta maastotietokannasta. Projektin määrittelytyössä sovitetaan yhteen maastotiedon käyttäjien tarpeet, KMTK:n synnyttämä tietovaranto sekä Maanmittauslaitoksen ja KMTK-yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet tuotteiden ja tietopalveluiden toteuttamiseen.

Tarpeita selvitetään käyttäjiä kuunnellen. Vuoropuhelua tuetaan käyttötapauskuvausten ja koetöiden avulla. Rinnalla arvioidaan nykyisin tarjolla olevat maastotietotuotteet ja -tietopalvelut ja kootaan näkemyksiä tulevista teknisistä ja toiminnallisista trendeistä.

Projektin webinaarit

20.3.2017

 

21.11.2017

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2017, ja se jatkuu helmikuun 2019 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Paula Ahonen-Rainio, paula.ahonen-rainio@maanmittauslaitos.fi, 050 592 8487