Yhteistyömallit-työpaketti

Yhteistyömallit-työpaketin tehtävänä on valmistella esitys Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelman mukaisista yhteistyösopimuksista sekä tietokannan tulevasta hallinnointi- ja kehittämismallista.

Ajankohtaista

Yhteistyömallit-työpaketin toiminta on tällä hetkellä tauolla. Työpaketti odottaa KMTK-ohjelman etenemistä sekä seuraa muuta paikkatietoalan kehitystä ja selvitystyötä, kuten paikkatietopoliittisen selonteon tulevia linjauksia ennen työnsä aktiivista jatkamista.

Yhteistyömallit-työpaketin toiminta on aloitettu keväällä 2016. Vuoden 2016 aikana selvitettiin muiden maiden sekä erilaisten hyviksi havaittujen mallien mukaisia tapoja koordinoida ja kehittää kansallisen maastotietokannan tyyppisiä yhteistyöverkostoja.

Tavoite

Tavoitteena on hahmotella malli kansallisen maastotietokannan hallinnoinnista ja jatkokehityksestä.

Lisätietoja

Anna Mustajoki, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Heli Laaksonen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi