Yhteistyömallit-työpaketti

Yhteistyömallit-työpaketin tehtävänä on valmistella esitys Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelman mukaisista yhteistyösopimuksista sekä tietokannan tulevasta hallinnointi- ja kehittämismallista.

Tavoite

Tavoitteena on hahmotella malli kansallisen maastotietokannan hallinnoinnista ja jatkokehityksestä.

Lisätietoja

Anna Mustajoki, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Kari Hautamäki, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi