Uudet kuvamittausteknologiat

KMTK-UTEK/es eli Uudet kuvamittausteknologiat -projekti on esiselvitysprojekti, jossa tutkitaan mahdollisuuksia käyttää viistoilmakuvausta, 360-kuvausta ja muita kuvauksia tietolähteinä paikkatiedon tuotannossa kunnissa osana tulevaa kansallista maastotietokantaa. Projekti pyrkii madaltamaan kynnystä uusien kuvamateriaalien mittauskäytölle.

Lisätietoa tavoitteista

Koetöitä pyritään tekemään ensisijaisesti Paikkatietoalusta-hankkeen Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa haettavien kumppanuuskuntien alueilta.

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2018 ja päättyy vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Teemu Mielonen, teemu.mielonen@maanmittauslaitos.fi, 050 304 4527

Päätavoitteet

Selvitetään miten eri kunnissa hyödynnetään kuvamittausteknologioita ja millaisia kokemuksia niistä on saatu. 

Suoritetaan haastattelut kunnissa liittyen käyttötapauksiin ja käytettyihin teknologioihin
Meneillään: Tehdään koetyöt erilaisilla kuvamittausmenetelmillä
Koetöiden perusteella selvitetään käyttäjien kanssa potentiaalisimmat käyttötapaukset

Toteutetaan kuvamittauksiin liittyvä teknologiaselvitys. 

Meneillään: Tehdään katsaus nykyään käytössä olevista pystyilmakuvausta ja stereokartoitusta täydentävistä tai korvaavista kuvamittausteknologioista
Arvioidaan tiedonkeruun automatisointiaste sekä tiedon analyysin automatisointiaste ja luotettavuus
Arvioidaan teknologian tai palvelun kustannustehokkuutta sekä selvitetään vaihtoehtoja tutkittaville teknologioille

Julkaistaan hankkeen lopputulokset ja selvitys.

Meneillään: Annetaan suositukset uusissa kuvamittausteknologioissa huomioitavista teknisistä yksityiskohdista
Julkaistaan arviointiraportti uusien kuvamittausteknologioiden soveltuvuudesta eri käyttötapauksissa
Tuotetaan tutkimusartikkeli