Uudet kuvamittausteknologiat

KMTK-UTEK/es eli Uudet kuvamittausteknologiat -projekti on esiselvitysprojekti, jossa tutkitaan mahdollisuuksia käyttää viistoilmakuvausta, 360-kuvausta ja muita kuvauksia tietolähteinä paikkatiedon tuotannossa kunnissa osana tulevaa kansallista maastotietokantaa. Projekti pyrkii madaltamaan kynnystä uusien kuvamateriaalien mittauskäytölle.

Projektin tuotokset

Projektissa tuotettiin ohjeistukset kuvatuotantoa ja -tilausta varten. Tutustu tästä ohjeisiin ja projektin muihin tuotoksiin:

Lisätietoa tavoitteista

Koetöitä pyritään tekemään ensisijaisesti Paikkatietoalusta-hankkeen Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa haettavien kumppanuuskuntien alueilta.

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2018 ja päättyi vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Teemu Mielonen, teemu.mielonen@maanmittauslaitos.fi, 050 304 4527

Päätavoitteet

Selvitetään miten eri kunnissa hyödynnetään kuvamittausteknologioita ja millaisia kokemuksia niistä on saatu. 

Suoritetaan haastattelut kunnissa liittyen käyttötapauksiin ja käytettyihin teknologioihin
Meneillään: Tehdään koetyöt erilaisilla kuvamittausmenetelmillä
Koetöiden perusteella selvitetään käyttäjien kanssa potentiaalisimmat käyttötapaukset

Toteutetaan kuvamittauksiin liittyvä teknologiaselvitys. 

Meneillään: Tehdään katsaus nykyään käytössä olevista pystyilmakuvausta ja stereokartoitusta täydentävistä tai korvaavista kuvamittausteknologioista
Arvioidaan teknologian tai palvelun kustannustehokkuutta sekä selvitetään vaihtoehtoja tutkittaville teknologioille

Julkaistaan hankkeen lopputulokset ja selvitys.

Meneillään: Annetaan suositukset uusissa kuvamittausteknologioissa huomioitavista teknisistä yksityiskohdista
Julkaistaan arviointiraportti uusien kuvamittausteknologioiden soveltuvuudesta eri käyttötapauksissa
Tuotetaan tutkimusartikkeli