Tiedonkoontipalvelut

Tässä projektissa jatketaan Kansallisen maastotietokannan tiedonkoonnista vastaavien sovellusten kehittämistä eri KMTK-teemojen tarpeisiin. Sovellukset mahdollistavat kuntien ja Maanmittauslaitoksen sekä muiden sidosryhmien teemakohtaisten aineistojen koonnin yhteen palveluun.

Lisätietoja tavoitteista

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi tavoitteita ovat:

  • maasto- ja hydrografia-teemojen tuominen osaksi KMTK:ta
  • liikenne-teeman kevyenliikenteenväylät sekä ilmailu-, raide- ja vesiliikenne

Niiden toteuttamisesta on vasta hahmotelmia, joten vaiheet eivät ole tarkentuneet vielä.

Projektissa tehdään sovelluskehitystä kahdessa tiimissä. Yhdessä tiimissä toteutetaan aineiston tuontiin tarvittavat tietomallimuunnokset ja Laatuvahti. Toisessa tiimissä toteutetaan paikkatietokohteiden elinkaarenhallintaan tarvittavat toiminallisuudet. Tiedonkoonti toteutetaan Tallennuspalvelu-, Laatuvahti- ja Tiedonhallinta-sovelluksilla, joiden tehtäviä ovat mm. tietomallimuunnokset, laadun tarkistus ja kohteiden elinkaaren hallinta.

Projektissa jatkokehitetään rakennukset ja rakenteet -teemaa ja toteutetaan uusia teemoja: osoitteet, liikenne, maasto ja hydrografia. Toteutustyö tehdään yhteistyössä erillisten teematyöryhmien kanssa heidän tekemän määrittelytyön perusteella.

Aikataulu

Projektin toimiaika on 2018-2019.

Keväällä 2018 jatkettiin rakennukset ja rakenteet -teeman kehittämistä. Syksyllä 2018 aloitettiin osoitteet- ja liikenne-teemojen kehittäminen. Hydrografia- ja maasto-teemat otetaan kehitykseen mukaan vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Eero Hietanen, eero.hietanen@maanmittauslaitos.fi, 050 304 0625

Palveluiden käyttöönotto -projektin projektipäällikkö Jussi Immonen, jussi.immonen@maanmittauslaitos.fi, 040 167 7409

Päätavoitteet

Rakennusten ja rakenteiden tiedonkoonti ja aineiston laadun tarkastaminen Maastotietokannasta ja kunnista sekä tiedon rikastaminen 3D-geometrioilla.

Järjestelmän kehittäminen ja aineistolähteiden lisääminen
Aineistotuontiprosessien ja tiedonkoonnin testaaminen
Demo-ympäristön käyttöönotto ja järjestelmän jatkokehitys

Osoitteiden tiedonkoonti kuntien rajapinnoista, muista osoitelähteistä ja osoitetiedon keruusovelluksesta.

Järjestelmän kehittäminen kuntien osoitetietojen keräämiseksi
Järjestelmän liittäminen osoitetiedon keruusovellukseen
Järjestelmän jatkokehitys osoitetiedon keruun pilotoinnin perusteella

Liikenne-teeman tieliikenneverkoston tiedonkoonti, laadun tarkastaminen ja kerätyn aineiston sekä muutostiedon tarjoaminen.

Järjestelmän kehittäminen
Järjestelmän testaaminen Digiroadin Ominaisuustiedonhallinta-sovelluksen kanssa
Järjestelmän jatkokehitys

Muutostietopalvelun ja tuoterajapintojen toteuttaminen rakennukset ja rakenteet -teemalle.

Vaatimusten määrittely
Rajapintojen toteuttaminen yhteistyössä MML:n sovellus- ja tietopalvelujen kanssa
Järjestelmän jatkokehitys