Teemat-työpaketti

Teemat-työryhmässä suunnitellaan kansallisen maastotietokannan sisältöä. Tavoitteena on eri tuottajien kanssa yhteinen kohdemalli, joka helpottaa aineiston hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Prosessiosuudessa suunnitellaan aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi.

Työ on jaoteltu teemoittain. Tällä hetkellä käsittelyssä olevat teemat ovat:

 • Rakennukset ja rakenteet
 • Liikenne
 • Maasto
 • Hydrografia
 • Osoitteet
 • 3D

Myöhemmin työ jatkuu uusilla teemoilla. Tuleviin teemoihin kuuluu muun muassa johtoverkostot.

Päätehtävät

Teemat-työpaketissa suunnitellaan kansallisen maastotietokannan

 • kohdemalli
 • laatuvaatimukset
 • elinkaarisäännöt
 • prosessit, joilla aineisto tuotetaan ja ylläpidetään.

Prosessien suunnittelu tehdään tarvittaessa toisen aineistotuottajan kanssa.

Kohdemallinnus

Kohdemallinnusosuudessa suunnitellaan, mitä kansallisen maastotietokannan aineisto sisältää.

Kohdeluokille määritellään

 • virallinen määritelmä
 • geometria
 • ominaisuustiedot
 • valintakriteerit
 • muodostamisohjeet.

Prosessit

Prosessit tarkoittavat sitä tapaa, jolla aineisto tuotetaan. Prosessiosuudessa suunnitellaan:

 • tuotantoprosessi
 • ylläpitoprosessi
 • tuotetun aineiston laatuvaatimukset.

Prosessit suunnitellaan tarvittaessa yhdessä sidosryhmien kanssa. Lopullinen prosessi toteutetaan tuotantojärjestelmän kehittämisen yhteydessä.

Elinkaarisäännöt

Elinkaarisäännöillä tarkoitetaan sitä, missä tilanteessa paikkatietokohdetta versioidaan ja milloin muodostetaan uusi paikkatietokohde. Versiointi tapahtuu tietokannassa. Tavoitteena on tallentaa kohteen koko elinkaari.

Työryhmän organisaatio

Risto Ilves on työryhmän vetäjä. Kohdemallinnustehtävää vetää Ulla Pyysalo ja prosessien mallintamista Risto Ilves. Jokaiselle teemalle on oma pienryhmä.

Pienryhmien vetäjät teemoittain

 • Rakennukset ja rakenteet: Pekka Luokkala
 • Liikenne: Jari Andersin
 • Maasto: Ulla Pyysalo
 • Hydrografia: Eero Hietanen
 • Osoitteet: Paula Ahonen-Rainio
 • 3D: Joonas Jokela

Pienryhmien vetäjien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi.

Webinaarit

29.5.2018 Maasto

 

12.6.2018 Liikenne

 

19.6.2018 Hydrografia