Projektit ja työpaketit teemoittain

KMTK-osahankkeessa kuvattavat kohteet on ryhmitelty teemoittain. Projektien ja työryhmien työ kytkeytyy yhteen tai useampaan teemaan.

Rakennukset ja rakenteet

Teema sisältää rakennukset ja muut ihmisen valmistamat rakennelmat ja rakenteet, sekä tietoja näiden käyttötarkoituksesta ja ominaisuuksista.

Liikenne

Liikenne-teema sisältää tiestön, rautatiestön, vesi- ja ilmaliikenteen kulku- ja kuljetusyhteydet, sekä niihin liittyvät laitteet.

Maasto

Teemassa on maanpeittoa ja -käyttöä kuvaavat kohteet, sekä luonnon yksityiskohtia, kasvillisuutta ja kivisyyttä kuvailevat kohteet.

Hydrografia

Teema sisältää virta- ja vakavesien kuvaamisessa käytettävät kohteet. Ihmisen muokkaamista kohteista mukana ovat ne, jotka liittyvät vesien virtaamiseen.

Osoitteet

Teema sisältää valtakunnallisen osoitejärjestelmän, jossa ovat tie-, rakennus-, sisäänkäynti- ja kulkuosoitteet.

Paikannimet

Teema sisältää vakiintuneet ja käytössä olevat paikannimet. Teemaan ei kuulu julkaisuihin liitettävät karttanimet.

Ortokuvat, ilmakuvat ja ilmapistepilvi

Teema sisältää ilmakuvat ja ortokuvat, sekä laserkeilaimella mitatun, automaattiluokitellun pistejoukon.