Pistepilvet-projekti

KMTK-PISTE/su eli Kansallisen maastotietokannan pistepilvet on KMTK-hankkeen osaprojekti, jossa selvitetään pistepilvistä johdettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä asiakastarpeita. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuuksia pistepilvien tehokkaampaan tekniseen hallintaan, jakeluun ja palveluiden tarjoamiseen.

Päätavoitteet

Selvitetään pistepilviin liittyvät asiakastarpeet.

Hahmotellaan pistepilvien käyttäjäryhmät.
Haastatellaan käyttäjäryhmiä.
Pistepilvien asiakastarpeet ovat selvillä.

Selvitetään mahdollisuuksia pistepilvien tehokkaampaan hallintaan ja jakeluun.

Selvitetään tekniseen hallintaan ja jakeluun liittyvät vaatimukset.
Tutkitaan eri vaihtoehtoja.
Meneillään: Pistepilvien hallinnan ja jakelun toteutusvaihtoehdot selvillä.

Selvitetään pistepilvien käyttötapauksia, muun muassa Maanmittauslaitoksen LOD2-tasoisten rakennusten mallintamisprosessin toimivuus.

Suunnittelu.
Meneillään: Testaaminen.
Käyttötapausten selvitykset valmiina.

Lisätietoja tavoitteista

Laserkeilaamisen avulla saatu pistepilviaineisto on hyödyksi esimerkiksi maaston korkeuskartoituksessa ja rakennusmittauksissa sekä tielinjojen, tunneleiden ja siltojen mittauksissa. Aineistossa yksittäisille pisteille voi niiden sijaintitietojen lisäksi olla tallennettuna ominaisuustietoa, kuten pisteen luokka tai väriarvo. 

Nykyisellään Maanmittauslaitos tarjoaa pistepilviä tiedostopalvelun kautta 3x3 km karttalehdittäin. Ladattavan aineiston räätälöinti on hyvin minimaalista tai sitä ei ole ollenkaan.

Projektin tavoitteena on selvittää, miten tulevaisuuden KMTK:n kautta saatavilla olevat pistepilviaineistot ovat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettävissä ja miten niiden pohjalta tarjottavat tuotteet ja palvelut tukevat löydettyjä asiakastarpeita. Projektissa selvitetään myös mahdollisia rajapintaratkaisuja pistepilvien osalta.

Selvitys massiivisten pistepilviaineistojen hallinnasta on luettavissa tämän sivun Selvityksiä-osiosta. 

Lataa tästä projektissa tehtyjen käyttäjähaastatteluiden yhteenveto (pdf).

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2018 ja jatkuu kesäkuun 2019 loppuun.

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö Joonas Jokela, joonas.jokela@maanmittauslaitos.fi, 050 329 3069.