Palveluiden käyttöönotto

Palveluiden käyttöönotto -projektin (KMTK-PALKO/ko) tehtävänä on paikkatietoalustaan liittyvän palvelukokonaisuuden käyttöönotto. Tavoitteena on automatisoida paikkatietoaineistojen tallennus tiedontuottajilta, kuten kunnilta, KMTK-tietovarastoon ja tukea tiedontuottajia siirtymisessä paikkatietoalustan käyttäjiksi.

Projektissa huolehditaan käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä, kuten palveluryhmän ja aineistotuottajien tuen perustamisesta ja paikkatietoaineistojen ylläpitojärjestelmien integroinnista Kansalliseen maastotietokantaan. Kun projekti päättyy, paikkatietoaineistojen hajautettu ylläpito toimii ja aineiston tiedonsiirto tuottajilta on laajasti automatisoitu.

Lisätietoja tavoitteista

Tässä hankkeessa rakennetaan tuki Kansallisen maastotietokannan palveluiden käyttöönottoon. Tukea tarjotaan paikkatietojen tuottajille, ylläpitäjille ja niitä hyödyntäville tahoille. Käyttäjätuen malli perustuu Maanmittauslaitoksen olemassa olevien ja toimivaksi havaittujen tukimallien pohjalle. Tuen tarpeita kartoitetaan ja muotoja suunnitellaan asiakaslähtöisesti.

Järjestelmätoimittajien kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen osa projektia. Integraatioiden toteutusmalleihin liittyviä haasteita ratkotaan yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa muun muassa yhteisissä työpajoissa. Tavoitteena on, että järjestelmät voidaan integroida Kansalliseen maastotietokantaan, jolloin julkishallinnon paikkatiedot saadaan tehokäyttöön paikkatietoalustan kautta. 

Toivomme projektiin mukaan mahdollisimman monia järjestelmätoimittajia. Järjestelmätoimittajat voivat seurata projektin etenemistä tilaamalla uutiskirjeen, seuraamalla Paikkatietoalustaa sosiaalisessa mediassa ja olemalla yhteydessä projektipäällikkö Jussi Immoseen, joka lähettää kutsut projektin avoimiin tilaisuuksiin. 

Palveluiden käyttöönottoon rakennetaan toimintamalli, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa palvelukokonaisuus tehokäyttöön. Kyse on laajemmasta asiasta kuin pelkästä teknisestä tuesta: asiakkaalle rakennetaan käyttöönoton palvelupolku, joka luodaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, kuten kunnan, kanssa. 

Palveluiden käyttöönottoprojekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tekninen alusta -osahankkeen ja Tiedonkoontipalvelut-projektin kanssa.
 

Aikataulu

Projekti käynnistyi huhtikuussa 2018 ja se päättyy maaliskuussa 2020.

Kehitys- ja koulutusympäristö otettiin käyttöön 20.9.2018, ensimmäinen tuotantoversio pyritään ottamaan käyttöön alkuvuodesta 2019. Sen jälkeen palveluja laajennetaan asteittain.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jussi Immonen, jussi.immonen@maanmittauslaitos.fi, 040 167 7409

Tiedonkoontipalvelut-projektin projektipäällikkö Eero Hietanen, eero.hietanen@maanmittauslaitos.fi, 050 304 0625

Päätavoitteet

Tallennuspalvelu, laaduntarkistuspalvelu, laaturekisteri, tiedonhallintapalvelu ja raportointipalvelut on otettu käyttöön. Lisätietoa näistä palveluista löydät Tekninen alusta -osahankkeen sivulta

Käynnissä: Palveluiden toimivuutta testataan ja tukipalveluita suunnitellaan.
Palveluiden toimivuus on testattu ja tukipalvelut järjestetty.
Palvelut on otettu käyttöön.

Aineistojen ylläpitojärjestelmien yhteentoimivuus paikkatietoalustan palveluiden kanssa on saavutettu.

Käynnissä: Suunnitellaan integraatioiden toteutusmalli järjestelmätoimittajien kanssa.
Integraatioiden toteuttaminen aineistojen ylläpitojärjestelmiin kilpailutetaan.
Avustetaan järjestelmätoimittajia integraation toteuttamisessa.

Aineistotoimittajia, kuten kuntia, tuetaan uuden toimintamallin (hajautettu ylläpito) käyttöönotossa. 

Käynnissä: Rakennukset ja rakenteet -teema
Osoitteet-teema
Muut teemat