Tarvittavat muutokset nykytuotantojärjestelmiin (KMTK-MAASTOTUO)

Projektin tehtävänä on selvittää, kuinka Maanmittauslaitoksen olemassa olevissa maastotietojen tuotantojärjestelmissä voidaan tukea KMTK:ssa vaadittavia ominaisuuksia ja miten niitä tulisi kehittää.

Projektin tavoitteena on tehdä tekninen selvitys, jonka avulla on mahdollista arvioida nykyisten tuotantojärjestelmien käytettävyyttä osana KMTK:ta tehtäessä tuotannollisen järjestelmän määrittelyjä sekä järjestelmäkehitystä.

Päätavoitteet

Nykyjärjestelmän ominaisuuksien selvittäminen

Ei aloitettu
Käynnissä
Valmis

Ylläpitojärjestelmän yleisten vaatimuksien määrittely

Ei aloitettu
Käynnissä
Valmis

Ylläpitojärjestelmän ja koontitietokannan yhteistoiminnan selvittäminen

Ei aloitettu
Käynnissä
Valmis

Lisätietoja tavoitteista

Tavoitteena on laatia vaiheistettu ehdotus toimenpiteistä (kehityspolku), joiden avulla sopeutetaan Maanmittauslaitoksen nykyistä maastotietojen tuotantojärjestelmää vastaamaan tarpeellisilta osin KMTK-vaatimuksiin sekä ehdotus vaatimuksista KMTK-järjestelmälle ja uudelle tuotantojärjestelmälle. Nämä toimivat syötteenä KMTK-ohjemassa käynnistettäville toteutusprojekteille.

Ehdotuksessa otetaan huomioon järjestelmän ylläpidon vaatimat työt, oletettava elinkaari, tarjolla oleva tukipalvelu, sekä omat että ulkoiset kehittämisresurssit ja MML:n teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuuriselvityksen käytettävissä olevat tulokset.

Projektin lopputuloksena on selvitysraportti, jossa:

  • nykyisen tuotantojärjestelmän sopeutettavat osat on tunnistettu ja on laadittu ehdotus niihin tehtävistä muutoksista
    • Vaiheistettu ehdotus toimenpiteistä (kehityspolku), joiden avulla sopeutetaan nykyistä tuotantojärjestelmää vastaamaan tarpeellisilta osin KMTK-vaatimuksiin.
  • lista vaatimuksista, jotka ehdotetaan toteutettavaksi rakenteilla olevaan KMTK-järjestelmään.
    • Ehdotus vaatimuksista, jotka asetetaan uudelle tuotantojärjestelmälle. 

Aikataulu

Projekti asetettiin kesäkuussa 2017, ja sen toimiaika päättyy 31.12.2017.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Veijo Pätynen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)