Tarvittavat muutokset nykytuotantojärjestelmiin (KMTK-MAASTOTUO)

Projektin tehtävänä on selvittää, kuinka Maanmittauslaitoksen olemassa olevissa maastotietojen tuotantojärjestelmissä voidaan tukea KMTK:ssa vaadittavia ominaisuuksia ja miten niitä tulisi kehittää.

Projektin tavoitteena on tehdä tekninen selvitys, jonka avulla on mahdollista arvioida nykyisten tuotantojärjestelmien käytettävyyttä osana KMTK:ta tehtäessä tuotannollisen järjestelmän määrittelyjä sekä järjestelmäkehitystä.

Lisätietoja tavoitteista

Tavoitteena on laatia vaiheistettu ehdotus toimenpiteistä (kehityspolku), joiden avulla sopeutetaan Maanmittauslaitoksen nykyistä maastotietojen tuotantojärjestelmää vastaamaan tarpeellisilta osin KMTK-vaatimuksiin sekä ehdotus vaatimuksista KMTK-järjestelmälle ja uudelle tuotantojärjestelmälle. Nämä toimivat syötteenä KMTK-ohjemassa käynnistettäville toteutusprojekteille.

Ehdotuksessa otetaan huomioon järjestelmän ylläpidon vaatimat työt, oletettava elinkaari, tarjolla oleva tukipalvelu, sekä omat että ulkoiset kehittämisresurssit ja MML:n teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuuriselvityksen käytettävissä olevat tulokset.

Projektin lopputuloksena on selvitysraportti, jossa:

  • nykyisen tuotantojärjestelmän sopeutettavat osat on tunnistettu ja on laadittu ehdotus niihin tehtävistä muutoksista
    • Vaiheistettu ehdotus toimenpiteistä (kehityspolku), joiden avulla sopeutetaan nykyistä tuotantojärjestelmää vastaamaan tarpeellisilta osin KMTK-vaatimuksiin.
  • lista vaatimuksista, jotka ehdotetaan toteutettavaksi rakenteilla olevaan KMTK-järjestelmään.
    • Ehdotus vaatimuksista, jotka asetetaan uudelle tuotantojärjestelmälle. 

Aikataulu

Projekti asetettiin kesäkuussa 2017, ja sen toimiaika päättyy 31.12.2017.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Veijo Pätynen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)
 

Päätavoitteet

Nykyjärjestelmän ominaisuuksien selvittäminen

Ei aloitettu
Käynnissä
Valmis

Ylläpitojärjestelmän yleisten vaatimuksien määrittely

Ei aloitettu
Käynnissä
Valmis

Ylläpitojärjestelmän ja koontitietokannan yhteistoiminnan selvittäminen

Ei aloitettu
Käynnissä
Valmis