Kansallisen maastotietokannan pysyvä ID (KMTK-MaastoID)

Maastotietokohteiden pysyvä tunnus on keskeinen tekijä Kansallisen maastotietokannan historiatietojen hallinnan ja yhteiskäytön kannalta. Kansallisen maastotietokannan pysyvä ID -projektin (KMTK-MaastoID) tehtävänä oli määritellä pysyvän ID:n ratkaisu Kansalliselle maastotietokannalle. INSPIRE-velvoitteet edellyttävät pysyvän tunnuksen toteuttamista direktiivin mukaisille aineistoille.

Mitä syntyi?

KMTK-MaastoID tuottaa rakennuskohteiden ja muidenkin Kansallisen maastotietokannan kohteiden yksilöivien tunnisteiden ja elinkaaritietojen määrittelyt Kansallinen maastotietokanta -ohjelman käyttöön. Se tuottaa myös määrittelyt pysyvän ID:n toteuttamiseksi European Location Framework (ELF) -projektin käyttöön.

Lisäksi tunnisteiden hallintaan ja hyödyntämiseen tarkoitetuista sovellusmoduuleista tuotetaan määrittelyjä. Projektin määrittelyjen yleiskäyttöisyyttä koko Kansallisen maastotietokannan tarpeisiin voidaan arvioida sitten, kun Kansallisen maastotietokannan kohdemalli on määritelty.

Millä aikataululla?

Projekti alkoi helmikuussa 2015 ja päättyi vuoden 2015 lopussa. Määrittelyprojektin jatkeena aloitettiin vuoden 2016 alussa pilottiprojekti, joka testaa käytännössä tuotettujen määrittelyjen toimivuutta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Veijo Pätynen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)