Maastotietojen laatujärjestelmä (KMTK-Laatu)

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma uudistaa Maastotietokannan. Se hajauttaa aineistojen ylläpidon monille organisaatioille, vaikuttaa aineistojen ylläpitoprosesseihin, sisältöön, tietomalliin, tietokantaratkaisuihin ja tuotteisiin. Siksi laatujärjestelmä pitää uudistaa monilta osin ja siksi se on, jos mahdollista entistäkin keskeisempi osa maastotietojärjestelmää.

Ajankohtaista

Projekti on päättynyt. Projekti alkoi helmikuussa 2015 ja päättyi vuoden 2016 lopussa.

Ilma- ja ortokuvien, laserkeilausaineiston ja korkeusmallien laatukäsikirjat ovat valmistuneet. Maastotietokohteiden laatukäsikirja valmistuu myöhemmin KMTK-kohdemallin myötä. Työ jatkuu toisen projektin alla vuoden 2017 alusta alkaen.

Laatusäännöt Rakennukset ja rakenteet -kohderyhmälle on suunniteltu.

Vuoden 2016 ulkoisen laatutestin raportti valmistui 31.10.2016.

ISO 2859-4 standardiin perustuva laaduntestuskonsepti on kirjoitettu.

Mitä syntyi?

Projektissa tuotettiin kolme laatukäsikirjaa:

  • ilma- ja ortokuvien laatukäsikirja
  • korkeusmallien laatukäsikirja
  • ilmapistepilven laatukäsikirja

Käsikirjat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Ne on julkaistu Maanmittauslaitoksen sivuilla.

Projektin tulokset esiteltiin webinaarissa 31.1.2017.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Ulla Pyysalo (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)