Laser2020

Laser2020-käyttöönottoprojektissa valmistaudutaan uuteen Kansalliseen laserkeilausohjelmaan ja uusitaan Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston laadunvalvontaprosessi soveltuvaksi uudelle tiheälle laserkeilausaineistolle. Kansallisen laserkeilausohjelman myötä pistetiheys kasvaa kymmenkertaiseksi, 0,5 pisteestä 5 pisteeseen. Uutta tiheää laserkeilausaineistoa hankitaan tuotantoon vuodesta 2020 alkaen.

Lisätietoja tavoitteista

Uutta tiheää laserkeilausaineistoa hankitaan tuotantoon vuodesta 2020 alkaen. Maanmittauslaitoksen tehtävänä on varmistaa ostopalveluna hankittavan laseraineiston laatu mm. Suomen Metsäkeskuksen tarpeet huomioiden. Uudella laadunvalvontaprosessilla varmistetaan laadukas data, joka on yhteistyökumppaneiden saatavilla.

Projektin jälkeen Maanmittauslaitos hoitaa ostopalveluna hankittavan laserkeilausaineiston laadunvalvonnan yhteistyösopimusten mukaisesti koko sidosryhmän puolesta.
Uusi laserkeilauksen laadunvalvontaprosessi on määritelty siten, että aineiston laatu saadaan valvottua uudelle tiheälle (>5p/m2) laseraineistolle tuotantovuoden loppuun mennessä. Vuosittainen datamäärä on n. 5 teratavua.

Projektin tavoitteet ovat:

  • Uusi laadunvalvontaprosessi on luotu, dokumentoitu ja otettu käyttöön.
  • Turvallisuusviranomaisten vaatimukset aineiston käsittelyn suhteen on huomioitu prosessin suunnittelussa
  • Pistepilvituotteet on määritelty. Määrittelyt ovat asiakkaiden ja sidosryhmien saatavilla
  • Koetuotannossa saadun aineisto laatu on tarkastettu. Prosessoitu aineisto on saatavilla MML:n avoimena ja käyttörajoitettuna tietoaineistona
  • Kilpailutusdokumentit 2020 tuotantoon on laadittu ja niissä on otettu huomioon koetuotannon kokemukset.
  • KMTK:n pistepilvi-laatukäsikirja on päivitetty

Tarkempi suunnitelma Kansallisesta laserkeilausohjelmasta tuotettiin suunnitteluprojektissa 5/2017–3/2019. Tutustu suunnitteluprojektin tuloksiin.

Laserkeilausohjelma rakennetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

Laserkeilausaineistoja hyödynnetään useissa eri toiminnoissa yhteiskunnassamme. Siksi tulevien laserkeilausten määrittelyprojektiin osallistui monia keskeisiä organisaatioita: Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Finavia, Puolustusvoimat ja Liikennevirasto.

Käyttöönottoprojektissa ovat tiiviisti mukana Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus ja Puolustusvoimat.

Laser2020-projekti ei kuulu Kansallinen maastotietokanta -ohjelman "sateenkaaren alle", mutta sillä on kosketuspinta lukuisiin KMTK-projekteihin ja Paikkatietoalusta-hankkeen osahankkeisiin. Lisäksi Laser2020-projekti seuraa tarkasti mm. useita eri metsäsektorin kehityshankkeita ja tutkimuksia.

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2019 ja sen toimiaika päättyy 28.2.2020.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Juha Kareinen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi), 040 569 7951
 

Päätavoitteet

Uusi laadunvalvontaprosessi on luotu, dokumentoitu ja otettu käyttöön.

Valmis: Laadunvalvontaprosessin vaiheet on määritelty
Meneillään: Laadunvalvontaprosessi on dokumentoitu
Laadunvalvontaprosessi on otettavissa käyttöön


Pistepilvituotteet on määritelty

Valmis: Rajoitettu käyttölisenssi on määritelty sidosryhmille
Meneillään: Laseraineiston harventaminen avoimeksi aineistoksi on määritelty
Pistepilvestä tarjottavat tuotteet on määritelty


Koetuotannossa saadun aineisto laatu on tarkastettu

Koetuotannon aineiston laatu on valvottua uudella laadunvalvontaprosessilla
Laseraineisto on saatettu sidosryhmien saataville
Laseraineisto on saatettu avoimeksi tietotuotteeksi (harvennettu)