KMTK-tietokannan yleistys ja monitasoprosessit (KMTK-Yleistys)

Tietokannan yleistys ja monitasoprosessit (KMTK-Yleistys) -projektissa kehitetään maastoaineistojen automaattista yleistystä ja toteutetaan yleistyspilotteja testiympäristössä. Lisäksi projekti kehittää korkeuskäyrien ja jyrkännesymbolien automaattista muodostamista Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2:sta.

Päätavoitteet

Korkeusesityskohteiden automaattisen tuotannon pilotti.

Aineistojen lataus ja työkaluohjelmistojen valinta.
Korkeuskäyrien ja jyrkänteiden piirron kehittäminen.
Valmis: Piirtoratkaisujen raportointi ja laadun arviointi sekä tuotantoon viennin kartoitus.

Rakennusten automaattisen yleistyksen pilotti.

Aineistojen selvitys ja hankinta sekä työkaluohjelmistojen valinta.
Rakennusten yleistyksen kehittäminen tavoitteena yksinkertaisemmat geometriat yksittäisille rakennuksille sekä rakennettujen alueiden muodostaminen.
Valmis: Yleistyspilotin raportointi ja arviointi sekä tuotantoon viennin kartoitus.

Metsäalueiden automaattisen muodostamisen ja yleistyksen pilotti.

Aineistojen selvitys ja hankinta sekä työkaluohjelmistojen valinta.
Metsäalueluokkien muodostamisen ja yleistyksen kehittäminen.
Valmis: Yleistyspilotin raportointi ja arviointi sekä tuotantoon viennin kartoitus.
Kuvassa vasemmalla tarkka rakennuskiinteistöjen lähtöaineisto, oikealla kuva yleistetyistä ja luokitelluista rakennusalueista.
KMTK-Yleistys-projekti pilotoi mm. rakennusalueiden muodostamista rakennus- ja kiinteistöaineistoista. Kuvassa vasemmalla tarkka rakennuskiinteistöjen lähtöaineisto, oikealla kuva yleistetyistä ja luokitelluista rakennusalueista.

Lisätietoja tavoitteista

Projekti kehittää automaattisia yleistysprosesseja mittakaavojen 1:500–1:10 000 ja 1:50 000–1:100 000 välille toteuttaen yleistyspilotteja testiympäristöissä. Lisäksi projekti kehittää korkeuskäyrien ja jyrkännesymbolien automaattista muodostamista Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2:sta.

Aikataulu

Projekti alkoi vuoden 2016 alussa. Vuonna 2016 selvitettiin ja vertailtiin tarpeisiin soveltuvia yleistystyökaluja sekä kehitettiin pilottitoteutus korkeuskäyrien ja jyrkänteiden automaattiseen tuotantoon. Vuonna 2017 kehitetään yleistyspilotteja metsä- ja rakennuskohteiden muodostamiseen ja yleistykseen. Projektin toimiaika päättyy vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Pyry Kettunen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Menetelmä helppolukuisten korkeuskäyrien tuottamiseksi (perustuen korkeusmallin mukautuvaan pehmennykseen). Menetelmän kuvaava avoin tutkimusartikkeli on luettavissa osoitteessa: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23729333.2017.1300998