KMTK-tietokannan yleistys ja monitasoprosessit (KMTK-Yleistys)

Tietokannan yleistys ja monitasoprosessit (KMTK-Yleistys) -projektissa kehitettiin maastoaineistojen automaattista yleistystä ja toteutettiin yleistyspilotteja testiympäristössä. Lisäksi projekti kehitti korkeuskäyrien ja jyrkännesymbolien automaattista muodostamista Maanmittauslaitoksen korkeusmallista.

Menetelmä helppolukuisten korkeuskäyrien tuottamiseksi (perustuen korkeusmallin mukautuvaan pehmennykseen). Menetelmän kuvaava avoin tutkimusartikkeli on luettavissa osoitteessa: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23729333.2017.1300998

Kuvassa vasemmalla tarkka rakennuskiinteistöjen lähtöaineisto, oikealla kuva yleistetyistä ja luokitelluista rakennusalueista.
KMTK-Yleistys-projekti pilotoi mm. rakennusalueiden muodostamista rakennus- ja kiinteistöaineistoista. Kuvassa vasemmalla tarkkaa rakennuskiinteistöjen luokiteltua lähtöaineistoa, joka on oikealla yleistetty luokitelluiksi rakennusalueiksi.

Lisätietoja tavoitteista

Projekti kehitti automaattisia yleistysprosesseja mittakaavojen 1:500–1:10 000 ja 1:50 000–1:100 000 välille toteuttaen yleistyspilotteja testiympäristöissä. Lisäksi projekti kehitti korkeuskäyrien ja jyrkännesymbolien automaattista muodostamista Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2:sta.

Projektin webinaari

24.10.2017

Aikataulu

Projekti alkoi vuoden 2016 alussa. Vuonna 2016 selvitettiin ja vertailtiin tarpeisiin soveltuvia yleistystyökaluja sekä kehitettiin pilottitoteutus korkeuskäyrien ja jyrkänteiden automaattiseen tuotantoon. Vuonna 2017 kehitettiin yleistyspilotteja metsä- ja rakennuskohteiden muodostamiseen ja yleistykseen. Projektin toimiaika päättyi vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Pyry Kettunen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Päätavoitteet

Korkeusesityskohteiden automaattisen tuotannon pilotti.

Aineistojen lataus ja työkaluohjelmistojen valinta.
Korkeuskäyrien ja jyrkänteiden piirron kehittäminen.
Valmis: Piirtoratkaisujen raportointi ja laadun arviointi sekä tuotantoon viennin kartoitus.

Rakennusten automaattisen yleistyksen pilotti.

Aineistojen selvitys ja hankinta sekä työkaluohjelmistojen valinta.
Rakennusten yleistyksen kehittäminen tavoitteena yksinkertaisemmat geometriat yksittäisille rakennuksille sekä rakennettujen alueiden muodostaminen.
Valmis: Yleistyspilotin raportointi ja arviointi sekä tuotantoon viennin kartoitus.

Metsäalueiden automaattisen muodostamisen ja yleistyksen pilotti.

Aineistojen selvitys ja hankinta sekä työkaluohjelmistojen valinta.
Metsäalueluokkien muodostamisen ja yleistyksen kehittäminen.
Valmis: Yleistyspilotin raportointi ja arviointi sekä tuotantoon viennin kartoitus.