KMTK-Tietokanta

Projekti toteuttaa KMTK-Rakennukset-tietokannan. Lisäksi toteutetaan tietokannan hallintaan tarvittavat rajapintapalvelut ja ohjelmistokomponentit. Toteutus perustuu Pysyvä ID -pilottiprojektissa saavutettuihin tuloksiin.

Päätavoitteet

Kehitetään tuotannolliseen käyttöön otettavissa oleva KMTK-tietokanta ja sen hallintaan tarvittavat sovellukset rakennukset ja rakenteet (3D ja 2,5D) -teemojen osalta.

Ratkaisumallin pilotointi ja käytettävien teknologioiden valinta.
Meneillään: Tuotannollisen käyttöön kelpaavan ympäristön pystytys.
Tietokanta ja hallintasovellukset valmiina Rakennukset ja rakenteet -aineiston tuontia varten.

Integroidaan KASKO-projektin kehittämät tallennuspalvelu ja laatuvahti osaksi KMTK-sovellusarkkitehtuuria.

KASKO-projektin tukeminen sovellusten toteutuksen käytettävien tuotteiden valinnassa.
Meneillään: Valittujen tuotteiden integrointi osaksi KMTK-sovellusarkkitehtuuria.
Tallennuspalvelun ja laatuvahti käytössä tiedon tuontiprosessissa.

Pilotoidaan muiden teemojen tietokannan toteutusta, kun niiden määrittelyissä on edetty riittävän pitkälle.

Kohdemallityön seuraaminen ja esiin tulleiden vaatimusten huomioon ottaminen tietokanta- ja sovellusarkkitehtuurin suunnittelussa.
Meneillään: Riittävän pitkälle edenneiden kohdemallien tietomallien pilottitoteutukset.
Pilotit ovat päättyneet.

Projektin tehtävä

Projektin tehtävä eli ensisijainen tavoite on toteuttaa tuotannolliseen käyttöön otettavissa oleva tietokanta Rakennukset ja rakenteet -teeman osalta. Toteutuksen tulee tukea rakennuksille määritetyn kohdemallin mukaisia 2,5D- ja 3D-rakennusaineistoja ja IFC-malleista muunnettuja rakennusten suunnitelmatietoja. Rakennelmien osalta tuetaan 2,5D-aineistoja.

Tietokantaan tulee voida viedä rakennustietoja rajapintapalveluiden kautta. Jokaiselle tietokantaan vietävälle rakennuskohteelle annetaan pysyvä ID, jota hallitaan kohteen elinkaarisääntöjen mukaisesti.

Aineistojen tuontia kuntien tietojärjestelmistä kansalliseen maastotietokantaan valmistellaan yhdessä KASKO-projektin kanssa. Nykyisen maastotietokannan tietojen tuontia lähdetään suunnittelemaan yhdessä myöhemmin vuonna 2017 starttaavan projektin kanssa. KASKO-projektin kanssa tehdään yhteistyötä myös laatuvahti-työkalun valinnassa ja integroinnissa osaksi kansallista maastotietokantaa.

Projektilla on myös kolme pienempää tavoitetta. Pysyvä ID -projektissa tehtyä pilotointia jatketaan muiden kuin Rakennukset ja rakenteet -teeman osalta sitä mukaa kuin kohdemallityö muista teemoista valmistuu. Lisäksi Linkitetyn tiedon tuotetta tullaan hiomaan vuoden kuluessa. Projektissa toteutetaan myös KMTK-editointiliittymän pilotti, jolla esimerkiksi kunnan KMTK-ylläpitäjän on mahdollista muokata kunnan hallinnoimia rakennuksia kansallisessa maastotietokannassa verkkosovelluksen avulla.

Projektin webinaarit

26.4.2017

 

5.12.2017

Aikataulu

Projekti alkoi vuoden 2017 tammikuussa ja sen toimiaika päättyy maaliskuun 2018 lopussa.

Keväällä tarkennettiin projektin suunnitelmaa. Lisäksi kehittämistyön sovelluskehittäjäkilpailutus on päättynyt. Kilpailutuksen voitti Affecto. Affecton alihankkijana on Karttakeskus, jonka sovelluskehittäjät rakentavat tietokannan ja sen hallintasovellukset Maanmittauslaitokseen koottavassa Scrum-sovelluskehittäjätiimissä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kai Koistinen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi