KMTK-Tietokanta

Projekti toteutti KMTK-tietokannan ja tietokannan vaatimat ohjelmistoratkaisut pysyvien tunnusten ja muutostietojen hallintaan Rakennukset ja rakenteet -teeman osalta. Toteutus perustuu Pysyvä ID -pilottiprojektissa saavutettuihin tuloksiin.

Projektin tehtävä

Projektin tehtävänä oli toteuttaa tuotannolliseen käyttöön otettavissa oleva tietokanta Rakennukset ja rakenteet -teeman osalta. Toteutus tukee rakennuksille määritetyn kohdemallin mukaisia 2,5D- ja 3D-rakennusaineistoja ja IFC-malleista muunnettuja rakennusten suunnitelmatietoja. Jokaiselle tietokantaan vietävälle rakennuskohteelle annetaan pysyvä ID, jota hallitaan kohteen elinkaarisääntöjen mukaisesti.

Kuntien ja Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä aineistot tuodaan ja niiden laatu tarkastetaan KASKO-projektin toteuttamien Tallennuspalvelun ja Laatuvahdin avulla. Tietokanta ja KASKO integroivat tiiviissä yhteistyössä projektien toteuttamat sovellukset yhtenäisenä kokonaisuutena toimivaksi KMTK-järjestelmäksi.

Tietokanta-projektilla oli tavoitteena myös pilottien rakentaminen mm. muiden KMTK-teemojen toteutuksesta ja Linkitetyn tiedon tietotuotteesta. Muiden teemojen pilotointia jatkettiin Osoitteet-teeman osalta. Pilotoinnissa saatuja kokemuksia hyödynnetään vuonna 2018 käynnistyvässä Osoitteet-teeman toteutusvaiheessa. Myös Linkitetyn tiedon pilottia hiottiin projektin puitteissa ja löydettiin toimivat menetelmät Rakennukset linkitettynä tietona -tietotuotteen muodostamiseksi ja tarjoamiseksi.

Projektin webinaarit

26.4.2017

 

5.12.2017

Aikataulu

Projekti alkoi vuoden 2017 tammikuussa ja sen toimiaika päättyi maaliskuun 2018 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kai Koistinen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi  

Päätavoitteet

Kehitetään tuotannolliseen käyttöön otettavissa oleva KMTK-tietokanta ja sen hallintaan tarvittavat sovellukset rakennukset ja rakenteet (3D ja 2,5D) -teemojen osalta.

Ratkaisumallin pilotointi ja käytettävien teknologioiden valinta.
Meneillään: Tuotannollisen käyttöön kelpaavan ympäristön pystytys.
Tietokanta ja hallintasovellukset valmiina Rakennukset ja rakenteet -aineiston tuontia varten.

Integroidaan KASKO-projektin kehittämät tallennuspalvelu ja laatuvahti osaksi KMTK-sovellusarkkitehtuuria.

KASKO-projektin tukeminen sovellusten toteutuksen käytettävien tuotteiden valinnassa.
Meneillään: Valittujen tuotteiden integrointi osaksi KMTK-sovellusarkkitehtuuria.
Tallennuspalvelun ja laatuvahti käytössä tiedon tuontiprosessissa.

Pilotoidaan muiden teemojen tietokannan toteutusta, kun niiden määrittelyissä on edetty riittävän pitkälle.

Kohdemallityön seuraaminen ja esiin tulleiden vaatimusten huomioon ottaminen tietokanta- ja sovellusarkkitehtuurin suunnittelussa.
Meneillään: Riittävän pitkälle edenneiden kohdemallien tietomallien pilottitoteutukset.
Pilotit ovat päättyneet.