Kuntien tuotantoprosessit (KMTK-Kuntapro)

Kuntien tuotantoprosessit -projekti (KMTK-Kuntapro) selvitti, miten mobiilikartoitusta (MMS, mobile mapping system) ja miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS, remotely piloted aircraft system) hyödyntäviä kartoitusmenetelmiä voidaan käyttää kuntien ja kansallisen maastotietokannan paikkatietovarantojen ylläpidossa. Projektissa tehtiin myös nykytilaselvitys kuntien nykyisistä paikkatiedon ylläpidon prosesseista.

Projektissa tuotettiin selvityksiä ja pilotoitiin MMS- ja RPAS-menetelmiä paikkatiedon tuotannossa taajama-alueilla. Lopputuloksena syntyi ohjeistus kunnille mahdollisiin mobiilikartoitukseen tai RPAS-menetelmiin perustuvien tuotantoprosessien käyttöönotolle omassa tuotannossaan. Katso valmistuneet selvitykset tämän sivun lopusta.

Lisätietoja tavoitteista

Kuntien paikkatietoaineistoilla tulee olemaan kansallisessa maastotietokannassa suuri rooli. Tästä syystä oli tärkeää, että kuntien paikkatietoaineistojen ajantasallapitoon ja kuntien tuotantoprosesseihin kiinnitettiin huomiota. Kuntien nykyiset tuotantoprosessit ja mahdolliset uudet kustannustehokkaat menetelmät ajantasaistukselle oli syytä selvittää.

Projektissa selvitettiin, mahdollistaisiko RPAS- ja MMS-menetelmiin perustuvat ratkaisut maastomittauksia kustannustehokkaamman menetelmän kantakarttojen ylläpidolle ja missä tapauksissa. Lisäksi RPAS- ja mobiilikartoituksen kustannustehokkuutta vertailtiin miehitetyillä lentokoneilla tehtävään kartoitukseen. Kustannustehokkuuden lisäksi arvioitiin RPAS- ja mobiilikartoitusmenetelmien käytettävyyttä, johon vaikuttavat etenkin miehittämätöntä ilmailua koskeva lainsäädäntö ja olemassa olevat menetelmät tuotettujen aineistojen jatkokäsittelyyn tarvittaviksi paikkatietoaineistoiksi.

Ajankohtaista

Projekti on päättynyt.

Projektiin liittyi tarjouspyyntö. Lue lisää tarjouspyynnöstä

Projektissa kerättyjä pistepilviä

Laukaa

Nummela

Projektin webinaarit

16.2.2017

9.11.2017

Aikataulu

Projektin toimiaika oli kaksi vuotta, 2016-2017.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Olli Nevalainen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Päätavoitteet

Selvitys erilaisista mobiilikartoitus- ja RPAS-menetelmistä ja niiden käytettävyydestä ja kustannustehokkuudesta kantakartan ja KMTK-3D- ja -2.5D-aineiston ylläpidossa.

Kerätään aineisto eri menetelmistä.
Selvitys RPAS- ja mobiilikartoitusmenetelmistä ja kuvaukset niiden maastotiedon tuotannon prosesseista.
Selvitys RPAS- ja mobiilikartoitusmenetelmien käytettävyydestä ja kustannuksista.

Selvitys kuntien nykyisistä tuotantoprosesseista.

Aineiston kerääminen ja tutustuminen kuntien tuotantoprosesseihin.
Muodostetaan yleiskuva kuntien nykyisistä tuotantoprosesseista ja kantakartan kohteista.
Ohjeistus RPAS- ja mobiilikartoitusmenetelmien käyttöönotolle.

Testiaineiston tuottaminen yhteistyökunnista.

RPAS-ilmakuvausaineiston ja mobiililaserkeilausaineiston keruu yhteistyökunnista.
Kerättyjen aineistojen prosessointi (mm. pistepilviksi ja ortokuviksi).
Aineistojen jatkokäsittely maastotietotuotteiksi (vektorointi).