KMTK Kunta-aineistojen lataus ja korjailu (KMTK-KASKO)

Projekti toteuttaa kaksi palvelua: tallennuspalvelun ja laatuvahdin. Tallennuspalvelun avulla aineistontuottajat vievät dataa kansalliseen maastotietokantaan.

Lisätietoja tavoitteista

Tallennuspalvelu on palvelu, jonka kautta kunnat, kaupungit ja muut aineistotoimittajat tulevat toimittamaan aineistoja kansalliseen maastotietokantaan. Palvelu mahdollistaa aineistojen siirtämisen aineistotoimittajan omasta palvelusta tai tietovarastosta kansallisen maastotietokannan keskitettyyn tietovarastoon.

Projektin aikana toteutetaan palveluympäristö siten, että palveluun voidaan lisätä uusia siirtoteitä tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Liikkeelle lähdetään rakennuksista ja muita kohdeluokkia tullaan lisäämään tulevaisuudessa.

Tallennuspalvelu toimii aineistojen laadun varmistuksen ensimmäisenä vaiheena. Aineistot muunnetaan tallennuspalvelussa KMTK-tietomalliin, tarkistetaan niiden yhteensopivuus ja vasta sen jälkeen aineisto päästetään eteenpäin tuontiprosessissa. Tämän jälkeen aineisto siirretään laatuvahdille tarkempaan validointiin.

Tallennuspalvelurajapinnan toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon loppukäyttäjien tarpeita niin, että integrointi voitaisiin tehdä mahdollisimman saumattomasti. Tulemme olemaan yhteydessä aineisto- ja järjestelmätoimittajiin oikeanlaisen siirtotavan löytämiseksi.

Laatuvahti on palvelu, jossa varmistetaan aineistojen käsitteellinen ja topologinen eheys sekä arvojoukko- ja formaattieheys. Laatuvahdin toteutuksen tavoitteena on ottaa käyttöön rakennukset ja rakenteet -teemalle määritetyt laatusäännöt.

Laatuvahdissa toteutetaan palveluympäristö siten, että palveluun voidaan lisätä uusia laatutarkistuksia tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Projektin aikana tullaan rakentamaan myös menetelmä, jolla tallennuspalvelussa ja laatuvahdissa havaituista virheistä raportoidaan aineiston toimittaneelle organisaatiolle ja käyttäjälle. Palaute aineiston oikeellisuudesta pyritään toimittamaan mahdollisimman nopeasti, jotta aineistovirheiden löytäminen ja korjaus on aineistontuottajalle helpompaa.

Palvelut mahdollistavat sekä massaluonteisen että yksittäisten kohteiden aineistosiirron ja laatutarkastuksen 2,5D- ja 3D-aineistoille.

Siirrettävien aineistojen on täytettävä vaaditut laatukriteerit ennen kuin aineistot voidaan siirtää varsinaiseen kansallisen maastotietokannan tietovarastoon.

Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä KMTK-Tietokanta-projektin sekä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyö käynnistettiin maaliskuun 2017 aikana.

Projektin webinaarit

10.4.2017

 

26.9.2017

Aikataulu

Projekti alkoi vuoden 2017 tammikuussa ja sen toimiaika päättyy maaliskuun 2018 lopussa.

Toukokuussa 2017 käynnistettiin toteutusvaihe kummankin palvelun osalta. Lisäksi keväällä käytiin keskusteluja palvelu- ja ohjelmistotoimittajien kanssa parhaiden mahdollisten käytäntöjen löytämkseksi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jussi Immonen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)  

 

Päätavoitteet

Toteutetaan Tallennuspalvelu.

Selvitetään erilaisia aineiston tuontimahdollisuuksia.
Meneillään: Rakennetaan tuotantojärjestelmä.
Tuotantojärjestelmä on valmis käyttöönotolle.

Toteutetaan Laatuvahti.

Selvitetään erilaisia toteutusvaihtoehtoja.
Meneillään: Rakennetaan tuotantojärjestelmä.
Tuotantojärjestelmä on valmis käyttöönotolle.