Kansalaisen maastotietokanta (KMTK-Kansa)

KMTK-Kansa on pilottiprojekti, joka selvittää joukkoistamisen mahdollisuuksia Kansallisen maastotietokannan tiedonkeräyksessä. Kansalaisille tarjotaan karttapalvelu, johon he voivat tuoda omaa tietoaan kartan päälle. Tuodut tiedot ovat heti näkyvillä kaikille käyttäjille.

Lisätietoja tavoitteesta

Kansalaisen maastotietokannan tavoitteena on antaa kansalaisille osallistumismahdollisuuksia. KMTK-Kansa on pilottiprojekti, joka selvittää joukkoistamisen mahdollisuuksia kansallisen maastotietokannan tiedonkeräyksessä.

Projektissa selvitetään, voiko joukkoistaminen tuottaa käyttökelpoista tietoa kansalliseen maastotietokantaan ja pystytäänkö näin parantamaan kohteiden ajantasaisuutta ja laatua. Projektissa luodaan joukkoistetun tiedonkeräyksen konsepti  ja testataan sitä käytännössä kansallisen maastotietokannan ylläpidossa.

Joukkoistetulla tiedonkeräyksellä voitaisiin todennäköisesti vähentää kansallisen maastotietokannan ylläpitokustannuksia, ja täten saavuttaa yhteiskunnallisia säästöjä.

Joukkoistetun tiedonkeräyksen konseptin määrittelyssä on tehty käyttötilanteen kuvaus sekä käyttötapauksia, määritelty joukkoistamalla kerättäväksi soveltuvia tietokohteita sekä muita palveluun liittyviä käytänteitä. Myös kansalaisten osallistaminen ja motivointi on osa konseptia.

KMTK-Kansa-pilottiprojektin kulmakivi on yhteisöllinen karttapalvelu Karttakerttu -pilotti. Pilottia varten on määritelty arkkitehtuuri, palvelin ja rajapintapalvelut, toteutuksen työkalut ja alustat sekä käyttöliittymän toiminnallisuudet. Pilotin kokemusten perusteella voidaan tehdä suositus, miten ja minkä tietoaineiston kohdalla joukkoistetusti hankittu tieto on käyttökelpoista.

Projektin webinaarit

29.3.2017

 

12.9.2017

Aikataulu

Pilottiprojektin toimiaika on vuoden 2016 alusta vuoden 2017 loppuun.

Yhteisöllinen karttapalvelu Karttakerttu avattiin yleisölle 23.3.2017. Se on kerännyt paljon positiivista palautetta ja myös runsaasti käyttäjiä sekä heidän tuottamaa maastotietoa. Kerättyjä tietoja ei ole vielä analysoitu, mutta jo parin viikon käytön jälkeen palveluun oli tuotu niin paljon dataa, että pystyimme arvioimaan joukkoistetun tiedonkeräyksen potentiaalin maastotietokannan tiedonkeräyksessä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Mari Laakso (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Päätavoitteet

Kehittää ja pilotoida joukkoistetun tiedonkeruun konsepti.

Konseptin määrittely.
Pilotin rakentaminen ja kokeilu.
Kerätyn tiedon analysointi.