Kansallisen maastotietokannan rakennusten 3D-vektorointijärjestelmän toteutusprojekti (KMTK-3DRAK/to)

KMTK-3DRAK/to-projektissa luodaan Maanmittauslaitokselle tarvittavat kyvykkyydet JHS210 mukaisten rakennusten 3D-vektoreiden tuotantoon ilmalaserkeilausaineistosta. Projektissa myös suunnitellaan ja otetaan käyttöön rakennusten 3D-vektoreiden laadunhallintaprosessi.

Lisätietoa tavoitteista

Projektissa testataan markkinakartoituksen pohjalta tunnistettuja vaihtoehtoja toteutettavalle vektorointijärjestelmälle. Testaaminen tapahtuu Proof of Concept -tyyppisesti ja perustuu vuonna 2019 tuotettuun ilmalaserkeilausaineistoon.

Siirtymävaiheessa rakennusten laadunhallinta, sisältäen rakennusten manuaalisen tarkastamisen ja muokkaaminen, suoritetaan valitulla järjestelmällä. Myöhemmän vaiheen tavoitetilassa rakennusten 3D-vektorointijärjestelmästä tuotetut kohteet on mahdollista siirtää vaivattomasti uuteen maastotiedon tuotantojärjestelmään laadunhallintaan.

Aikataulu

Projekti käynnistyi huhtikuussa 2019 ja päättyy syyskuussa 2020

Lisätietoja

Projektipäällikkö Joonas Jokela, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Päätavoitteet

Teknisessä vuoropuhelussa ja PoC-toteutuksissa tarkennetut vaatimukset täyttävä rakennusten 3D-vektorointijärjestelmä sekä sen toteuttava yritys valittu

Alustavat vaatimukset määritelty
Tekninen vuoropuhelu ja PoC-toteutukset sekä lopulliset vaatimukset
Järjestelmä sekä sen toteuttava yrityksen valittu

Rakennusten 3D-vektorointijärjestelmä on toteutettu

Teknisen ympäristön suunnittelu
Testaus ja lisätyöasema- ja -palvelintarpeiden katselmointi
Rakennusten 3D-vektorointijärjestelmä toteutettu

Rakennusten 3D-vektoreiden siirtymävaiheen laadunhallintaprosessi suunniteltu ja otettu käyttöön

MML:n tuottamien LoD2-tason rakennuksien määrittely
Manuaalista editointia vaativien virhetyyppien määrittely
Laadunhallintaprosessin suunnittelu ja käyttöönotto

Rakennusten 3D-vektorointijärjestelmä on otettu käyttöön, järjestelmään liittyvät ohjeistukset laadittu ja järjestelmän käyttöön tarvittavan henkilöstön koulutus järjestetty

Ohjeistusten laatiminen
Tarvittavan henkilöstön määritteleminen
Henkilöstön koulutus