3D-aineistojen esittäminen (KMTK-3DNÄKYMÄ)

Kansallinen maastotietokanta -ohjelman tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan yhdessä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa.

3DNÄKYMÄ-projekti mahdollistaa 3D-aineistojen tarkastelun visuaalisesti missä tahansa Oskari-ohjelmistoon pohjautuvassa karttapalvelussa, jossa 3D-toiminnallisuudet on otettu käyttöön. 3D-karttanäkymä on mahdollista myös upottaa omille verkkosivuille.

Lisätietoa tavoitteista

KMTK-3DNÄKYMÄ-projekti on jatkoa vuonna 2018 toteutetulle KMTK-3DVISU-projektille, jossa pilotoitiin 3D-aineistojen esittämistä Paikkatietoikkuna-karttapalvelun demo-näkymässä hyvin tuloksin. 3DNÄKYMÄ-projektissa muokataan jo toteutetuista 3D-toiminnallisuuksista yleiskäyttöisiä ja siirretään ne osaksi Oskari-ohjelmistoa sekä kehitetään uusia 3D-toiminnallisuuksia. Lisäksi projektissa määritellään vaatimukset esitettäville 3D-aineistoille Oskari-ohjelmiston näkökulmasta. 3D-toiminnallisuudet sisältävä Oskari-versio on tarkoitus ottaa käyttöön Paikkatietoikkunassa sekä Suomi.fi-karttapalvelussa.

Aikataulu

Projekti käynnistyi helmikuussa 2019 ja jatkuu tammikuun 2020 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hanna Visuri, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi, 050 452 3194
 

Päätavoitteet

Oskarin 3D-aineistojen vaatimusten määrittely

Tavoitteiden määrittely
Aineistotuotannon testaaminen
Tulosten raportointi

 

Pilotin 3D-toiminnallisuuksien tuominen Oskariin

Koodi yleiskäyttöiseksi
Ylläpitotyökalujen kehittäminen
Dokumentointi

 

3D-toiminnallisuuksien jatkokehitys

WFS-tasojen esittäminen 3D-näkymässä
3D-toiminnallisuudet käytettävissä julkaistuissa kartoissa
Ohjelmallisesti tehdyt kamera-ajot

 

3D-toiminnallisuudet käyttöön Oskari-karttasovelluksissa

3D-toiminnallisuudet sisältävän Oskari-version julkaisu
3D-toiminnallisuudet sisältävä Oskari-versio Paikkatietoikkunaan