Kuntien tuotantoprosessit (KMTK-Kuntapro)

Kuntien tuotantoprosessit -projekti (KMTK-Kuntapro) selvittää, miten mobiilikartoitusta ja miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS) hyödyntäviä kartoitusmenetelmiä voidaan käyttää kantakartan ylläpidossa osana kansallista maastotietokantaa.

Projektissa tuotetaan selvityksiä. Lopputuloksena ohjeistus kunnille mahdollisen mobiilikartoitukseen tai RPAS-menetelmiin perustuvien tuotantoprosessien käyttöönotolle omassa tuotannossaan. Katso jo valmistuneet selvitykset tämän sivun lopusta.

Päätavoitteet

Selvitys erilaisista mobiilikartoitus- ja RPAS-menetelmistä ja niiden käytettävyys ja kustannustehokkuus kantakartan ja KMTK-3D-aineiston ylläpidossa.

Kerätään aineisto eri menetelmistä.
Selvitys RPAS- ja mobiilikartoitusmenetelmistä ja kuvaukset niiden maastotiedon tuotannon prosesseista.
Käytettävyys- ja kustannustehokkuusanalyysi, sekä ohjeistus RPAS- ja mobiilikartoitusmenetelmien käyttöönotolle.

Selvitys kuntien nykyisistä tuotantoprosesseista.

Aineiston kerääminen ja tutustuminen kuntien tuotantoprosesseihin.
Muodostetaan yleiskuva kuntien nykyisistä tuotantoprosesseista ja kantakartan kohteista.
RPAS- ja mobiilikartoitusmenetelmien käytettävyyden ja kustannustehokkuuden arviointi kuntien tuotannossa.

Testiaineiston tuottaminen yhteistyökunnista.

RPAS-ilmakuvausaineiston ja mobiililaserkeilausaineiston keruu yhteistyökunnista.
Kerättyjen aineistojen prosessointi (mm. pistepilviksi ja ortokuviksi).
Aineistojen jatkokäsittely maastotietotuotteiksi (vektorointi).

Ajankohtaista

Projektissa on julkaistu tarjouspyyntö. Maanmittauslaitos hankkii vektoroinnin miehittämättömällä ilma-aluksella (RPAS) kerätylle ilmakuvausaineistolle ja siitä lasketulla fotogrammetriselle pistepilvelle, sekä mobiililaserkeilauksella tuotetulle pistepilvelle. Deadline tarjouksille on 23.10. klo 15. 

Lue lisää tarjouspyynnöstä

Lisätietoja tavoitteista

Projektin tavoitteena on luoda ohjeistus parhaista käytännöistä, ja miten tuottaa ajantasaista tietoa kustannustehokkaasti.

Kuntien tuotantoprosessit -projekti (KMTK-Kuntapro) selvittää, miten mobiilikartoitusta ja miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS) hyödyntäviä kartoitusmenetelmiä voidaan käyttää kantakartan ylläpidossa osana kansallista maastotietokantaa. Projekti selvittää myös kuntien nykyisiä maastotiedon tuotantoprosesseja.

Mobiilikartoitus ja miehittämättömiä lennokkeja (RPAS) hyödyntävät kartoitusmenetelmät ovat yleistyneet nopeasti viime vuosina. Yleistyminen johtuu osin laitteiden hintojen alentumisesta ja tarvittavien ohjelmistojen kehittymisestä. Sen vuoksi ne ovat perinteisen kartoituksen lisäksi taloudellisesti varteenotettavia vaihtoehtoja. Projektissa pilotoidaan mahdollisuuksia hyödyntää maanpäällä tapahtuvaa mobiilikartoitusta samoin kuin RPAS-laitteistoihin perustuvia ratkaisuja kantakarttojen ylläpidossa Kansallisen maastotietokannan osana.

Projektissa kerätyt datasetit

Laukaa

Nummela

Aikataulu

Projektin toimiaika on kaksi vuotta: 2016 - 2017.

Lopputalvesta 2017 useampi kirjallinen selvitystyö on saatu valmiiksi, ja projektin ensimmäiset UAV-ilmakuvaukset on suoritettu onnistuneesti Nummelan keskustassa. Keväällä toteutettiin projektissa kerättyjen aineistojen vektorointi ja valmistauduttiin uusien aineistojen keräämiseen.

Kesän loppuun mennessä valmistuvat aineistojen vektoroinnit. Kesällä toteutetaan UAV-ilmakuvaukset Espoossa omalla kalustolla ja UAV-ilmakuvausten hankinta Laukaan kirkonkylän alueelle, sekä viimeistellään uudet ja tekeillä olevat selvitystyöt.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Olli Nevalainen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)