KMTK Kunta-aineistojen lataus ja korjailu (KMTK-KASKO)

Projekti toteuttaa kaksi eri palvelua: tallennuspalvelun sekä laatuvahdin. Tallennuspalvelun avulla aineistontuottajat vievät dataa kansalliseen maastotietokantaan.

Päätavoitteet

Toteutetaan Tallennuspalvelu.

Selvitetään erilaisia aineiston tuontimahdollisuuksia.
Meneillään: Rakennetaan tuotantojärjestelmä.
Tuotantojärjestelmä on valmis käyttöönotolle.

Toteutetaan Laatuvahti.

Selvitetään erilaisia toteutusvaihtoehtoja.
Meneillään: Rakennetaan tuotantojärjestelmä.
Tuotantojärjestelmä on valmis käyttöönotolle.

Lisätietoja tavoitteista

Tallennuspalvelu on palvelu, jonka kautta kunnat, kaupungit sekä muut aineistotoimittajat tulevat toimittamaan aineistot kansalliseen maastotietokantaan. Palvelu mahdollistaa aineistojen siirtämisen aineistotoimittajan omasta palvelusta tai tietovarastosta kansallisen maastotietokannan keskitettyyn tietovarastoon.

Projektin aikana toteutetaan palveluympäristö siten, että palveluun voidaan lisätä uusia siirtoteitä tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Liikkeelle lähdetään rakennuksista ja muita kohdeluokkia tullaan lisäämään tulevaisuudessa.

Tallennuspalvelu toimii aineistojen laadun varmistuksen ensimmäisenä vaiheena. Aineistot muunnetaan tallennuspalvelussa KMTK-tietomalliin, tarkistetaan niiden yhteensopivuus ja vasta sen jälkeen aineisto päästetään eteenpäin tuontiprosessissa. Tämän jälkeen aineisto siirretään laatuvahdille tarkempaan validointiin.

Tallennuspalvelurajapinnan toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon loppukäyttäjien tarpeita niin, että integrointi voitaisiin tehdä mahdollisimman saumattomasti. Tulemme olemaan yhteydessä aineisto- ja järjestelmätoimittajiin oikeanlaisen siirtotavan löytämiseksi.

Laatuvahti on palvelu, jossa varmistetaan aineistojen käsitteellinen-, arvojoukko-, formaatti- ja topologinen eheys. Laatuvahdin toteutuksen tavoitteena on ottaa käyttöön Rakennukset ja rakenteet -teemalle määritetyt laatusäännöt.

Laatuvahdissa toteutetaan palveluympäristö siten, että palveluun voidaan lisätä uusia laatutarkistuksia tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Projektin aikana tullaan rakentamaan myös menetelmä, jolla tallennuspalvelussa sekä laatuvahdissa havaituista virheistä raportoidaan aineiston toimittaneelle organisaatiolle sekä käyttäjälle. Palaute aineiston oikeellisuudesta pyritään toimittamaan mahdollisimman nopeasti, jotta aineistovirheiden löytäminen ja korjaus on aineistontuottajalle helpompaa.

Palvelut mahdollistavat sekä massaluonteisen että yksittäisten kohteiden aineistosiirron ja laatutarkastuksen 2,5D- sekä 3D-aineistoille.

iirrettävien aineistojen on täytettävä vaaditut laatukriteerit ennen kuin aineistot voidaan siirtää varsinaiseen kansallisen maastotietokannan tietovarastoon.

Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä KMTK-Tietokanta-projektin sekä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyö käynnistettiin maaliskuun 2017 aikana.

Aikataulu

Projekti alkoi vuoden 2017 tammikuussa ja sen toimiaika päättyy vuoden 2017 lopussa.

Toukokuussa käynnistettiin toteutusvaihe kummankin palvelun osalta. Lisäksi keväällä on käyty keskusteluja palvelu- ja ohjelmistotoimittajien kanssa, jotta löydetään parhaat mahdolliset käytännöt.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jussi Immonen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)