Viistoilmakuvatuotteiden ja 360-mobiilikartoituskuvien valinta ja tilaaminen kunnissa – kommentoi suositusta

4.11.2019

KMTK:n Uudet kuvamittausteknologiat -projektissa on tuotettu suositus auttamaan kuntia uusien tekniikoiden käyttöönotossa. Kommentoi suositusta 22.11.2019 mennessä.

KMTK-Uudet kuvamittausteknologiat-projektissa selvitettiin miehitetyistä lentokoneista tehtävän viistoilmakuvauksen ja ajoneuvoista tehtävän 360-mobiilikartoituskuvauksen käyttöä tiedonlähteinä paikkatiedon tuotannossa kunnissa osana Kansallista maastotietokantaa.

Projektin yksi tavoite oli suositusten antaminen uusiin kuvamittausteknologioihin perustuvaa kuvatuotantoa ja -tilausta varten. Suositusten tarkoitus on auttaa kuntia uusien tekniikoiden käyttöönotossa helpottamalla tehtäviin sopivien aineistojen tuotantoa, valintaa ja tilausta. Erityisesti keskeisiä tavoitteita ovat selvittää viistoilmakuvausten ja 360-mobiilikartoituskuvausten käyttötapaukset sekä määritellä kuhunkin käyttötapaukseen soveltuvat aineistot.

Suosituksen luonnos on nyt julkaistu kommentoitavaksi. Kommentteja kaivataan etenkin laatusuosituksiin, mutta otamme mielellämme kommentteja vastaan suositusluonnokseen kokonaisuudessaan.

Kommentteja suositusluonnoksesta voi jättää Otakantaa.fi-palvelussa 22.11.2019 saakka. Kommentit käsitellään projektiryhmässä ja ensimmäinen versio suosituksista valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Tutustu ja kommentoi: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/410/

Lisätietoja: Projektipäällikkö Teemu Mielonen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi