Tulossa uusi työkalu 3D-aineistojen esittämiseen

12.4.2019

Kansallinen maastotietokanta -ohjelman tavoitteena on vauhdittaa siirtymisestä 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan yhdessä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa. 3D-aineistojen määrän ja merkityksen kasvaessa on syntynyt myös tarve luoda uusia työkaluja niiden visualisointiin.

Esimerkki Paikkatietoikkunaan rakennetusta 3D-demoympäristöstä
Esimerkki Paikkatietoikkunaan rakennetusta 3D-demoympäristöstä

Tähän asti Maanmittauslaitoksen karttapalveluissa on voinut esittää vain 2D-aineistoa. Vuoden 2018 aikana pilotoitiin onnistuneesti 3D-aineistojen esittämistä Paikkatietoikkunaan rakennetussa demoympäristössä. Visualisoitavana oli KMTK-kannan rakennuksia, maastomalli sekä pistepilviaineistoa.

Nyt vuorossa on tuotannollisen palvelun rakentaminen. 3D-aineistojen visualisoinnin tuki rakennetaan Oskari-ohjelmistoon. Käytännössä ratkaisu mahdollistaa 3D-aineistojen tarkastelun visuaalisesti missä tahansa Oskariin pohjautuvassa karttapalvelussa.

3D-toiminnallisuudet sisältävä Oskari-versio tuodaan myös Suomi.fi-karttapalveluun sekä Paikkatietoikkunaan. 3D-karttanäkymän voi upottaa myös esimerkiksi omille verkkosivuille. Tämä mahdollistaa niin Maanmittauslaitoksen kuin muidenkin tiedontuottajien 3D-aineistojen entistä helpomman ja laajemman hyödynnettävyyden. 

3D-aineistojen visualisoinnin tuki rakennetaan vuoden 2019 aikana. Lue lisää projektin sivuilta

Pilottiprojektin tuloksia esiteltiin webinaarissa joulukuussa 2018, katso tallenne Paikkatietoalustan Youtube-kanavalta

Lisätietoja: Projektipäällikkö Hanna Visuri, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi