Suomi kulkee 3D-kehittämisen ja avoimen datan kärkijoukoissa – kuulumisia Singaporesta

14.10.2019

3D GeoInfo on maailmanlaajuinen konferenssi, jonka aiheita ovat muun muassa 3D-mallinnus, -analytiikka ja -visualisointi. Tänä vuonna konferenssi järjestettiin Singaporessa ja mukana oli Maanmittauslaitokselta Hanna Visuri, joka esitteli tilaisuudessa maanlaajuisen 3D-aineiston tuottamista ja visualisointia Suomessa. Tapahtuma kerää parisataa osallistujaa ympäri maailmaa pääosin yliopistoista ja maanmittauslaitoksista. 

Hanna Visuri esittelee 3D kehityshanketta Singaporessa.
Hanna Visuri kertoo kehitystyöstä yleisölle Singaporessa.

Hanna Visuri toimii KMTK-projektissa 3DNÄKYMÄ-projektin vetäjänä, mutta omassa esityksessään 3D Geoinfo-konferenssissa hän nosti esiin laajemmin useiden KMTK-projektien olemassa olevia ja tulevia tuotoksia. Voit tutustua artikkeliin tarkemmin täällä.

Suomen kehitystyö kiinnostaa

- Esityksen jälkeen riitti ihmisiä jonoksi asti juttelemaan aiheesta. Korealaiset olivat kiinnostuneita avoimesta maankattavasta 3D-rakennusdatasta ja se tuntui kiinnostavan myös Hong Kongin maanmittauslaitoksen väkeä. Australialaisen kollegan kanssa puolestaan nousi yhteiseksi puheenaiheeksi 3D-tiilten tuottaminen ja sovimme pitävämme palaverin aiheesta kokemusten jakoa varten, Hanna Visuri kertoo. 

Tapahtuman osallistujat pääsivät vahvistamaan omia verkostojaan ja syventymään Aasian tilanteeseen tarkemmin:
- Key notet tarjosivat ennen kaikkea mielenkiintoisen katsauksen Singaporessa tapahtuvaan 3D-tutkimukseen, kaupunkimalleihin ja rakentamiseen, Visuri kertoo.

Tarve avoimelle datalle nousi esiin useissa esityksissä. Tutkijat käyttävät eri maista avoimesti saatavaa 3D-rakennusaineistoa esimerkiksi auringon säteilyn ja tuuliolosuhteiden mallintamiseen 3D-rakennusten pinnoille.

Hollannista kiinnostavia tuliaisia

Datan avoimuutta voi pitää Suomessa jo lähes itsestäänselvyytenä, mutta suurimmassa osassa maita näin ei ole. Esimerkiksi Helsingin kaupungin avoimesti tarjoama 3D-rakennusdata oli saavuttanut tunnettuutta monissa maissa. 
- Oman projektini kannalta mielenkiintoista oli paikkatiedon käytön kyselyssä ilmi tullut tarve avoimille 3D-paikkatietosovelluksille, Visuri kertoo.

Hänen näkökulmastaan erityisen kiinnostavia puheenvuoroja kuultiin esimerkiksi Hollannista:
- Kiinnostavaa oli kuulla Delftin yliopiston 3D-ryhmän esityksiä, kuten koneoppimisen käyttö rakennusten kattojen mallintamisessa, 3D-standardisointi, 3D-kaupunkimallien versiointi sekä paikkatiedon ja standardien käyttö ja suuntaukset. Mieleen jäi mm. siirtyminen CityGML:stä CityJSONiin sekä siirtyminen kohti yksinkertaisempia LoD1 rakennuksia kaupunkimalleissa.