Pistepilvien jakelua pilotoidaan

24.5.2017

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelmassa tutkitaan uusia mahdollisuuksia laserkeilausaineistojen (pistepilvien) jakeluun ja sitä myötä entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Laserkeilausaineistoa Pointscene-palvelussa.
Laserkeilausaineistoa Pointscene-palvelussa.

KMTK-ohjelma pilotoi pistepilviaineineistojen visualisointia ja lataamista Pointscene-nimisessä palvelussa. Palveluun on ladattu 2016 Kajaanissa lennetyt laserkeilausaineistot. Alue kattaa Kajaanin keskusta-alueen. Palveluun tullaan myöhemmin viemään myös Kajaanin KMTK-testityössä tehdyt KMTK:n mukaiset rakennusvektorit.

− Otamme miellämme vastaan ajatuksia ja ideoita laserkeilausaineistojen jakeluun ja esittämiseen liittyen, kertoo pilotissa työskentelevä johtava asiantuntija Juha Kareinen.

Palvelu toimii selaimilla Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ja Microsoft Edge.

Palvelun käyttö

Palvelussa pystyy navigoimaan aineistossa seuraavasti:

  • Zoomaa ja keskitä näkymä paikkaan tuplaklikkaamalla hiiren vasenta painiketta.
  • Paina + pidä hiiren vasempaa painiketta kääntääksesi näkymää.
  • Paina + pidä hiiren oikeaa painiketta liikuttaaksesi näkymää.
  • Tuplaklikkauksen jälkeen voit kiertää näkymää hiiren vasemmalla painikkeella.
  • Hiiren rullalla voit zoomata.

Voit liikkua ympäristössä myös käyttäen hiirtä ja näppäimistön A (vasen), S (taakse), D (oikea), W (eteenpäin) ja R (ylös), F (alas), kun 3D ikkuna on aktiivinen. Liikkumisen nopeutta voi kasvattaa SHIFT näppäimellä.

Haussa uusi ja kevyt tapa käsitellä dataa

Pistepilvitiedostot ovat yleensä kooltaan suuria ja ovat aiemmin vaatineet omia ohjelmistojaan niiden hyödyntämiseen. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistot ovat avoimena datana ladattavissa Avoimien aineistojen tiedostopalvelussa. Pistepilviaineistot ladataan tiedostopalvelussa karttalehdittäin, eikä niihin pääse etukäteen ennen latausta tutustumaan.

Myös monilla kunnilla on hallussaan laserkeilausaineistoja. Usein niitä ei ole julkisesti saatavilla tai ne ovat ladattavissa vastaavantyyppisessä palvelussa kuin Maanmittauslaitoksella.

KMTK-ohjelmassa mietitään, voitaisiinko tulevalla julkisen hallinnon yhteisellä paikkatietoalustalla tarjota useampien osapuolien, kuten Maanmittauslaitoksen ja kuntien, pistepilviaineistoja kaikkien hyödynnettäväksi. Tarjolle on tullut Internet-selaimissa käytettäviä palveluita, kuten Pointscene, jossa pistepilviaineistoja voi ensin tarkastella ja vasta sitten ladata itselleen jatkotyöstämistä varten.

Lisätietoja

Juha Kareinen, 029 531 5030, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Kommentit palvelusta sähköpostiin kmtk@maanmittauslaitos.fi.