”Niin tarpeellinen kuin voi olla” – tilannekatsaus rakennusten ja rakenteiden JHS-suosituksesta

27.2.2019

Rakennusten ja rakenteiden paikkatietojen hallintaan on tulossa julkishallinnon yhteinen suositus (JHS 210). Suositus pohjautuu KMTK:n rakennusten ja rakenteiden käsitemalliin. Suosituksen toinen palautekierros on parhaillaan käynnissä. Webinaarissa 26.2. kuultiin, millaista palautetta suosituksesta annettiin ensimmäisellä palautekierroksella syksyn 2018 aikana ja millaisia muutoksia luonnokseen on niiden pohjalta tehty.  

– Palautetta antoi 21 organisaatiota, joista 11 oli kuntia. Kuntien lisäksi on ollut kattavasti organisaatioita muualtakin kuin paikkatietoalalta, mikä on hyvä asia, koska paikkatiedot koskettavat hyvin poikkitieteellistä porukkaa, kertoo JHS-työryhmän editorina toimiva Pekka Luokkala Maanmittauslaitoksesta. 

Selvää on ainakin se, että yhdenmukaisuutta edistävälle suositukselle on tilausta. 

– Asteikolla 1–5 keskiarvoksi tuli 4,8, eli vastaajien mielestä tämä on lähes niin tarpeellinen kuin voi olla, Luokkala kertoo. 

Yleisesti kuitenkin nähdään, että suosituksen käyttöönottoon tarvitaan tukea ja koulutusta. Myös suosituksen luettavuus ja ymmärrettävyys sai hieman kritiikkiä, ja siihen onkin jo tehty korjauksia muun muassa kiinnittämällä huomiota termien ja käsitteiden yhdenmukaisuuteen ja dokumentin rakenteeseen. Myös kuvia on lisätty ja paranneltu saatujen kommenttien perusteella.

Yhtenä suurena kysymyksenä nousi esiin myös rakennuksen määritelmä – tai oikeastaan se, ettei yksittäisen rakennuksen rajautumiselle ole olemassa riittävän hyvää määritelmää. Luokkala kertoo, että suosituksessa käyttöön on otettu tilastokeskuksen rakennusluokituksen määritelmä, jota on jatkettu määrittelemällä yksittäisen rakennuksen rajautuvan viimeistään rakennuksen tai rakennuksesta muodostuvan kokonaisuuden ulkopintaan.  

– Tässä toisen vaiheen luonnoksessa mainitaan nyt myös, että kunnan rakennusvalvontaviranomainen viime kädessä päättää sen, mikä on yksittäinen rakennus.

JHS 210 -luonnos on kommentoitavissa 13.3. saakka. Suositusluonnos ja palautteeseen tarkoitettu verkkolomake löytyvät JUHTAn (julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) sivuilta. Tavoitteena on, että suositus valmistuu alkusyksystä 2019.

– Se, että päästään oikeasti toimivaan suositukseen vaatii, että saadaan paljon palautetta, kuten viime kierroksellakin saatiin. Niiden perusteella pystytään muokkaamaan luonnosta sellaiseksi, että se on kaikille toimiva.