Kuntien tuotantoprosessit -projektissa on julkistettu tarjouspyyntö, DL 23.10.2017

11.10.2017

Kuntien tuotantoprosessit -projektissa on julkistettu tarjouspyyntö.

Maanmittauslaitos hankkii vektoroinnin miehittämättömällä ilma-aluksella (RPAS) kerätylle ilmakuvausaineistolle ja siitä lasketulla fotogrammetriselle pistepilvelle, sekä mobiililaserkeilauksella tuotetulle pistepilvelle. Aineiston vektorointi hankitaan Kansallinen maastotietokanta -ohjelman (KMTK) tarpeisiin.

Vektorointipalvelu pitää sisällään mittausaineiston vektoroinnin liitteessä 1 (ehdottomat vaatimukset) luetelluiksi lopputuotteiksi, jotka koostuvat seuraavista teemoista:

  • 3D (Rakennukset)
    • formaatti: CityGML Building LOD2
  • 2.5D (muut rakennukset ja rakenteet)
    • formaatti: CityGML Generic City Object LOD0
  • 2D (muut kohdeluokat, ei sisällä kaikkia kantakartan kohdeluokkia)
    • formaatti: KuntaGML

Vektoroinnissa käytettävä aineisto koostuu RPAS-ilmakuvausaineistosta (tosiortokuva ja fotogrammetrinen RGB-pistepilvi), sekä mobiililaserkeilauksella kerätystä pistepilvestä (väritietona intensiteetti). Kartoitettavan alue sijaitsee Laukaan kunnassa (Laukaan kirkonkylä). Alueen pinta-ala on noin 0,83 km2. Alueen tarkempi rajaus on tämän tarjouspyynnön liitteenä 2 (vektorointialue).

Katso tarjouspyyntö

Lue lisää Kuntien tuotantoprosessit -projektista