Kommentoi maasto-käsitemallia

2.11.2018

Kommentoi käsitemallia Otakantaa.fi.ssä 30.11. mennessä. Kommentointi päättyy 30.11. Saatuja kommentteja käsitellään joulukuussa maasto-teeman pienryhmässä.

Kansallisen maastotietokannan ​maasto-teeman käsitemallin ensimmäinen versio on valmiina. Löydät sen Otakantaa.fi:n kommentointipyynnön liitteenä sekä tästä:

Käsitemallissa määritellään maankäyttöä ja -peittoa sekä maaston yksityiskohtien kuvaavien kohdeluokkien määritelmät, valintakriteerit, ominaisuustiedot ja geometriat (muodostaminen). Lisäksi käsitemallissa on määritelty kaikille kohteille yhteiset ominaisuustiedot. Nämä tiedot tulevat myös maaston kohdeluokille.

Käsitemallityön taustalla on tavoite saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineiston hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Prosessiosuudessa suunnitellaan aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi. Käsitemallit on suunnattu työvälineiksi KMTK-aineiston tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille kunnissa ja yrityksissä. 

Onko kohdeluokissa mielestäsi tarpeettomia luokkia vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustietoja ja valintakriteereitä.

Voit kommentoida Otakantaa.fi:ssä tai lähettää kommenttisi sähköpostilla ulla.pyysalo(a)maanmittauslaitos.fi. Kommentointi päättyy 30.11.2018. Saatuja kommentteja käsitellään joulukuussa maasto-teeman pienryhmässä ja mahdollisia muutoksia tehdään ennen käsitemallin virallista julkaisua.

Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai ohjeiden kommentoinnista, ole yhteydessä KMTK-ohjelman maasto-teemasta vastaavaan johtavaan asiantuntijaan Ulla Pyysaloon, ulla.pyysalo(a)maanmittauslaitos.fi.