Kommentoi hydrografia-käsitemallia

9.1.2019

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) hydrografia-teeman käsitemalli määrittelee mallinnettavat vesistökohteet kuten järvet, virtavedet, merialueet, kosket ja vesien virtausreittejä esittävän uomaverkoston. Käsitemalli on kommentoitavissa Otakantaa.fi-palvelussa 15.2.2019 saakka.

Kommentoi käsitemallia

Kansallisen maastotietokannan hydrografia-teeman käsitemallin ensimmäinen versio on nyt valmis. Löydät sen Otakantaa.fi:n kommentointipyynnön liitteenä sekä tästä: 

Käsitemallissa määritellään vesistöä mallintavat kohdeluokat, sisältäen valintakriteerit ja ominaisuustietojen sekä geometrioiden määritelmät. Lisäksi käsitemallissa on määritelty kaikille kohteille yhteiset ominaisuustiedot sekä kohteiden elinkaaren hallintaan liittyvät säännöt.

Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida käsitemallia. Onko kohdeluokissa joku tarpeeton vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustietoja ja valintakriteereitä.

Tavoitteena yhtenäisyys

Käsitemallityön taustalla on tavoite saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineiston hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Prosessiosuudessa suunnitellaan aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi. Käsitemallit on suunnattu työvälineiksi KMTK-aineiston tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille kunnissa ja yrityksissä. Voit tutustua käsitemallityön tuloksiin tarkemmin täältä.

Kommentointi päättyy 15.2.2019. Saatuja kommentteja käsitellään tämän jälkeen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Käsitemallin ensimmäinen virallinen versio julkaistaan kevään 2019 aikana.

Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai ohjeiden kommentoinnista, ole yhteydessä KMTK-ohjelman hydrografia-teemasta vastaavaan asiantuntijaan Eero Hietaseen, eero.hietanen(a)maanmittauslaitos.fi.