Katso liikenne-webinaarin tallenne

20.2.2019

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) liikenne-teema jakaantuu tieliikenteeseen, raideliikenteeseen, vesiliikenteeseen ja ilmaliikenteeseen. Teeman alla työstetään sitä, millaista tietoa Suomen liikenneverkosta KMTK tulee sisältämään. Aiheesta kuultiin webinaarissa 19.2. 

Maanmittauslaitoksessa tiestöasiantuntijana ja Paikkatietoalusta-hankkeessa KMTK:n liikenne-pienryhmän vetäjänä toimiva Jari Andersin esitteli webinaarissa etenkin hiljattain kommentoitavaksi julkaistun tieliikenteen käsitemallin sisältöä.

Käsitemallin tavoitteena on saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineistojen hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Yhteistyötä on tehty tiiviisti etenkin Väylän ja Digiroadin kanssa, mutta myös muiden KMTK-aineistojen käyttäjien ja tuottajien kanssa.

– Kuntayhteistyössä painopiste on tähän mennessä ollut eniten pyöräily- ja jalankulkuväylien yksityiskohtaisemmassa kuvauksessa ja sen tarpeissa. Asemakaava-alueilla keskilinjageometrian yksityiskohtaisemman kuvauksen tarve on olemassa, ja nykyinen yleistetty kuvaus ei aina ole välttämättä riittävää. Tähän liittyvä selvitystyö on myös käynnistymässä, Andersin kertoo.

Käsitemallityö on aloitettu myös raideliikenteen puolella. 

– Nyt selvitetään tarpeita ja käyttötapauksia, mitä raideliikenteen aineistolle voisi KMTK:n kautta olla. Maanmittauslaitoksen nykyisessä Rautatiestö-kohderyhmässä ei ole toistaiseksi ollut tietoa esimerkiksi raitioteistä, mutta nyt kun Tampereelle on tulossa ja muuallekin on suunniteltu erilaisia pikaraitioyhteyksiä, pohditaan, olisivatko nämä yhteydet myös mukana.

Raideliikenteen ensimmäinen versio tulee kommentoitavaksi kevään 2019 aikana. Vesi- ja ilmaliikenteen käsitemallit valmistuvat myös myöhemmin vuoden 2019 aikana. Tieliikenteen käsitemalli on kommentoitavissa Otakantaa.fi-palvelussa 1.3.2019 saakka.

Katso webinaaritallenne Paikkatietoalustan Youtube-kanavalta. Kevään webinaariohjelmisto löytyy osoitteesta paikkatietoalusta.fi/webinaarit.