Katsaus KMTK-ohjelman etenemiseen antoi valoisia näkymiä myös tulevaan

26.9.2019

KMTK-ohjelmassa rakennetaan uutta Kansallista maastotietokantaa. Tällä viikolla Paikkatietoalustan webinaarissa kuultiin Kansallisen maastotietokannan tilanteesta ja syksyn suunnitelmista. Mitä ehditään saada valmiiksi vielä vuoden loppuun mennessä? Miltä tulevaisuus näyttää, mitä viedään tuotantoon ja miten kehittämistä jatketaan?

Webinaari aloitettiin katsauksella KMTK-ohjelman tavoitteisiin. Esillä olivat esimerkiksi käsitemallit, PRT-linkitystyö, 3d mallinnus ja visualisointi, laadunhallinta sekä itse Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö. Lopuksi KMTK-ohjelmapäällikkö Risto Ilves kertoi vielä KMTK:n tulevaisuudennäkymistä.

- Keskeisessä osassa on ollut käsitemallien muodostaminen, eli maastotietokannan kokonaisuutta on jaettu teemoihin. Rakennukset ja rakenteet -käsitemallin osalta on edetty kaikkein pisimmälle, sillä käsitemallin valmistumisen jälkeen on aloitettu myös julkisenhallinnon suositustyön tekeminen, joka on viimeistelyä vaille valmis, Ilves kertoo.

Tällä hetkellä suositustyön tietoja pyritään yhteensovittamaan Yhteentoimivuusalustan kanssa. Tämä on herättänyt kiinnostusta laajasti ja asioista on keskusteltu eri sidosryhmien kanssa paljon, joka on osaltaan vaikuttanut työn etenemiseen.

Rakennuksia on jo alettu muuttamaan uuden käsitemallin mukaiseksi ja tämän osalta tehdään PRT-linkitystyötä, jossa linkitetään rakennuksille Väestörekisterikeskuksen pysyvä rakennustunnus ja sitä kautta myös muut rakennuksen ominaisuustiedot. Tällä hetkellä listalla on 65 kuntaa, jotka ovat kiinnostuneita omien rakennustensa analysoinnista, jotta tiedot saataisiin ajantasaisiksi.

Kansallisen maastotietokannan tulevaisuus näyttää hyvältä

Tällä hetkellä suunnitteilla on Paikkatiedot tehokäyttöön -ohjelma, jossa KMTK ja Paikkatietoalusta sulautetaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

- Taustalla suunnitteilla olevassa ohjelmassa on Paikkatietopoliittiseen selontekoon kirjattu visio, että Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi, Ilves toteaa.

Rahoitusta Maanmittauslaitoksen omiin toimintoihin on olemassa, mutta sen lisäksi Hallituksen budjettiriihi myönsi myös Paikkatietopoliittisen selonteon toimeenpanoon 1,5 miljoonaa euroa, joka toimii tulevassa ohjelmassa lisärahoituksena.

Maanmittauslaitoksen strategia on uudistuksen alla ja se tulee määrittelemään tarkemmin MML:n roolia ekosysteemeissä ja verkostoissa ja siinä nähdään, että tulevaisuudessa toiminta tulee olemaan yhä enemmän verkostomaista ja sitä edistetään myös täällä paikkatietopuolella.

 

Katso lisää webinaarin tallenteesta.