Kansallisen maastotietokannan rakennusten 3D-vektorointijärjestelmän toteutusprojekti (KMTK-3DRAK/to) on käynnistetty

28.8.2019

Kansallisen maastotietokannan rakennusten 3D-vektorointijärjestelmän toteutusprojekti eli KMTK-3DRAK/to-projekti on käynnistetty viime huhtikuussa ja se jatkuu syyskuuhun 2020 asti.

Projektissa luodaan Maanmittauslaitokselle tarvittavat kyvykkyydet JHS210 mukaisten rakennusten 3D-vektoreiden tuotantoon. Projektissa myös suunnitellaan ja otetaan käyttöön rakennusten 3D-vektoreiden laadunhallintaprosessi.

Projektissa testataan markkinakartoituksen pohjalta tunnistettuja vaihtoehtoja toteutettavalle vektorointijärjestelmälle. Testaaminen tapahtuu Proof of Concept -tyyppisesti ja perustuu vuonna 2019 tuotettuun ilmalaserkeilausaineistoon. Projekti päättyy 30.9.2020.

Projektiin ja sen tavoitteisiin voit tutustua projektin sivulla.