KALLIO yhteistyöelin on muodostettu laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmien rahoitukseen ja hallintaan

26.9.2019

Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmien myötä eri organisaatioiden yhteistyö tiivistyy ja jatkossa näiden ohjelmien rahoituksesta ja hallinnasta vastaa yhteistyöelin KALLIO

‒ Laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoja on tuotettu yhteistyössä jo vuosia, mutta uusien kansallisten ohjelmien myötä yhteistyö eri organisaatioiden välillä tiivistyy entisestään. Uudistuksessa on monia hyötyjä: vähennämme päällekkäistä työtä eri organisaatioissa, säästämme veronmaksajien rahoja ja saamme entistä parempia aineistoja koko yhteiskunnan toimintojen tehostamiseksi, toteaa Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.

Laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmien rahoituksesta ja hallinnasta vastaa yhteistyöelin KALLIO, jonka yhteistyösopimus allekirjoitettiin 25.9.2019. Sen toimintaan osallistuvat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, puolustusministeriö, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos.

Jatkossa Suomi laserkeilataan kuuden vuoden sykleissä

Maanmittauslaitos saa tänä vuonna valmiiksi ensimmäisen koko Suomen kattavan laserkeilauskierroksen, joka on kestänyt noin 10 vuotta. Näissä aineistoissa pistepilvien tiheys on noin puoli laserpistettä neliölle.

Uusi kansallinen laserkeilausohjelma nostaa pistepilven tiheyden kymmenkertaiseksi. Vuodesta 2020 lähtien Suomea laserkeilataan pistetiheydellä, jossa jokaiselle neliömetrille osuu viisi laserpistettä. Ohjelmassa Suomi jaetaan alueisiin, jotka laserkeilataan kuuden vuoden välein.

Lue lisää Maanmittauslaitoksen uutisesta.