Blogi: Hankkeet muuttuvat - paikkatietoydin pysyy

1.2.2017

Paikkatietomikä? Mihin Kansallinen maastotietokanta meni? Oletko hiljattain saanut sähköpostia sekä KMTK-ohjelmasta että Inspire-jakelun kautta paikkatietoalustan perustamisesta? Niin mikäkin. Olen hämilläni. Minäkin.

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta

Paikkatietoalusta on maa- ja metsätalousministeriön vuoden alusta startannut hankekokonaisuus. Paikkatietoalustahanke koostuu osahankkeista, joista yksi on Kansallinen maastotietokanta.

Paikkatietoalusta luo palvelut niin tiedontuottajille kuin niiden hyödyntäjillekin. Paikkatietoalusta mahdollistaa laadukkaisiin ja kattaviin paikkatietoihin perustuvan analysoinnin, päätöksenteon ja liiketoiminnan.

Kansallinen maastotietokanta on paikkatietoalustan ytimessä. KMTK:n lisäksi alusta tulee kattamaan myös esimerkiksi osoitteet, satelliittikuvat, maankäyttöluvat ja Inspiren mukaiset palvelut.

KMTK on nimensä mukaisesti tietokanta

Kansallinen maastotietokanta -ohjelma jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti. KMTK:n projekteissa tulee tietysti huomioida paikkatietoalusta ja sen muut osahankkeet. Kansallisen maastotietokannan ydin pysyy: se tarjoaa laadukkaat ja yhtenäiset Suomen peruspaikkatiedot.

KMTK nimensä mukaisesti viittaa nyt voimakkaammin maastotietokantaan. Se sisältää koko maan kattavat rakennus-, liikenne-, hydrografia-, maankäyttö- ja johtotiedot sekä korkeussuhteet.

Kuten KMTK, myös paikkatietoalusta on laaja yhteistyöhanke. Kumppaneita ovat MMM, VM, YM, SYKE ja Maanmittauslaitos sekä muut viranomaiset, maakunnat, kunnat, yritykset ja yhteisöt.
Paikkatietoalusta näkyy hankkeiden ohjauksessa ja viestinnässä

KMTK:n lukuisien projektien rinnalla aloittavat muut paikkatietoalustan osahankkeet ja niiden mahdolliset projektit. Sekä paikkatietoalustan että KMTK:n ohjauksessa on edelleen laaja joukko paikkatieto- ja muunkin alan osaajia.

Paikkatietoalustan viestintä - mukaan lukien KMTK-ohjelma projekteineen - tullaan keskittämään uusille yhteisille nettisivuille. Ne pyritään saamaan julkaisukuntoon kevättalven kuluessa - mahdollisimman pian.

Kuten jo todettua, paikkatietoalustahanke (mukaan lukien KMTK) tähtäävät ihan samaan päämäärään: sovitaan ja tehdään yhdessä, helpotetaan tiedon tuottamista ja ylläpitoa, vähennetään päällekkäistä työtä, tuodaan avoimet, laadukkaat ja yhteensopivat paikkatiedot kaikkien käyttäjien saataville.

Heli Laaksonen (kirjoittaja, joka pyrkii vasta itsekin viestintävastaavan roolissaan sisäistämään näitä asioita)
Ohjelman viestintäkoordinaattori