Blogi: Avoimin mielin onnistumaan!

28.12.2015

Maailmantalous on jo elpymässä, vaikka se ei vielä suoranaisesti täällä Suomessa näy. Paikkatietoala on maailmantalouden elpyessä noussut uuteen kukoistukseen. Paikkatietoalan renessanssikautta kuvaa hyvin se, että eräät maailman suurimmista yrityksistä, kuten Google, Microsoft ja Apple, ilmoittavat yhdeksi toimialoistaan juuri paikkatiedot.

Miten me täällä Suomessa pääsisimme osaksi tätä kehitystä? Uuden hallituksen myötä olemme saaneet hallitusohjelman, jonka olennainen osa ovat 26 kärkihanketta. Paikkatiedot ovat osa useimpia hankkeita, mutta erityisen hyvin ne soveltuvat digitalisaatiohankkeeseen, missä vähenevillä resursseilla pyritään saamaan enemmän aikaiseksi hyödyntäen digitaalitekniikan luomia etuja.

Kansallinen maastotietokanta palvelee laajasti julkista ja yksityistä sektoria sekä kansalaisia. Maanmittauslaitos on hallitusohjelman kärkihankkeiden mukaisesti priorisoinut omia kehityshankekokonaisuuksiaan. Yksi näistä kokonaisuuksista on uusi Kansallinen maastotietokanta (KMTK)  -hanke.

KMTK-hankkeen keskeinen elementti on vahva yhteisöllisyys, jossa suunnitellaan tietomalli ja tietokanta, johon valtion laitokset ja kunnat voivat liittää tietomallin mukaisia omia aineistoja. Kaikille avoimena järjestelmänä Kansallisen maastotietokannan tarkoituksena olisi palvella laajasti julkista ja yksityistä sektoria sekä kansalaisia.

Tietenkin Kansallinen maastotietokanta tulee myös edistymään teknisesti ja esittelemään uusia elementtejä, kuten kolmiulotteiset (3D) rakennukset. Vaikka suunnittelu on vasta alkumetreillä, on jo nyt nähtävissä isoja säästöjä erityisesti kuntasektorin tehtävissä.

Hankkeen onnistumisen kannalta olennaisinta on se, että yritykset, kunnat ja valtion toimijat lähtevät yhdessä avoimin mielin luomaan tätä järjestelmää. Maanmittauslaitos on asettanut kehityshankkeeseensa ohjausryhmän, joka koostuu ministeriön, Maanmittauslaitoksen, kuntien, Kuntaliiton ja yrityssektorin edustajista. Myöhemmin on vielä suunnitteilla laajasti sidosryhmiä kuuleva ryhmä.

Miten me tulemme onnistumaan tässä hankkeessa, riippuu teistä. Mikäli yhteistyökykyä löytyy, tämä hanke voi olla yksi niistä onnistumisista, joita isänmaamme kipeästi kaipaa.

Jarkko Koskinen
Paikkatietokeskuksen ylijohtaja